Armas, utstilling i Tromsø. Vi ser utdrag av et av Siri Skogstad Berntsens mange malerier. (Foto ved kunstneren)

 

Pent rammet inn av årets kvenske uke i Tromsø, bidrar Siri Skogstad Berntsen med kunstutstilling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kunstner Siri Skogstad Berntsen er klar for utstilling. (Foto: Privat)

«Armas» heter utstillingen, ordet er kvensk og betyr «elsket» på norsk. Kunstneren heter Siri Skogstad Berntsen.

Utstillingen foregår på Veita Pop up galleri i Tromsø, og står framme i perioden 11. til 21. mars i år. Altså samme tidsrom som kvensk uke, med Kvenfolkets dag sentralt plassert i midten.

Billedkunstner Siri Skogstad Berntsen opplyser at hun arbeider med utgangspunkt i Lyngen og Tromsø. Hun har kvensk slekt, men fikk ikke lære språket eller ta del i kulturen. Som kunstner vil hun undersøke og synliggjøre den kvenske kulturarven. Mange i Nord-Norge er etterkommere av kvenene, men har mistet sin kulturelle identitet og arv, framgår det.

Utstillinga Armas tar mål av seg å synliggjøre kvenene som en naturlig del av kulturmangfoldet i nord, der kunstneren bidrar med rundt 30 malerier. De underliggende tema som reises i utstillingsprosjektet, handler i stor grad om tap, om det å mangle noe og om behovet for å gjenfinne.

– Personlige tap kan gjøre seg gjeldende på mange måter, for eksempel som opplevelser av fremmedgjøring, eller verdiløshet. Kvenene ble ikke gitt lov til å være seg selv, den de var, deres kultur skulle fjernes fra samfunnet, sier kunstneren, som altså arbeider ut fra dette og andre tilknyttete tema.

Vi tar med at Skogstad Berntsen er av kvensk slekt langt tilbake i tid, og at språket ble praktisert i familien så sent som da bestemoren ennå var i live.

– For meg gikk kulturarven tapt, språk og kunnskap ble ikke videreført. Som kunstner vil jeg undersøke denne tapte kulturarven, oppsummerer barnebarnet.