Illustrasjon. KUVA ALTAPOSTEN

Illustrasjon. KUVA ALTAPOSTEN

.

NKF reagerer på at de nasjonale minoritetene er utelatt i stortingsmelding om barnehagens framtid.

Da regjeringen i mars i år la fram Stortingsmelding nr. 19 (2015 – 2016) «Tid for lek og læring» som handler om å få et bedre innhold i barnehagen, var ikke kvenene nevnt med ett ord.

– Meldingen er svært viktig for utvikling av barnehagen i Norge i mange år framover. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er meget skuffet over at meldingen ikke i det hele tatt omtaler barnehagetilbudet for de nasjonale minoriteter, og spesielt for oss kvener, uttaler organisasjonen.

NKF/RK sier at de nå vil ta opp saken med representanter på Stortinget.

– Det blir flere steder i meldingen  understreket hvor viktig  barnehagen er for utvikling av barnets  språk, kultur og identitet. Når en da i en slik sammenheng utelater de nasjonale minoritetene, så er det en grov forsømmelse. NKF/RK  mener også at dette er et brudd på Norges forpliktelse overfor de nasjonale minoriteter, påpeker kvenforbundet.

 

Stortingsmeldingen kan leses her: http://blu.hib.no/wp-content/uploads/2016/03/Meld.-St.-19.pdf