Leder i NKF-RK Kai Petter Johansen talte på Stortinget dagen Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble overlevert, nå er han klar for Arendal. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

I morgen inntar kvenene Arendaluka for å diskutere Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. 

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

«Kvener er klare for innsats i Arendalsuka» står det i en melding fra Norske Kveners Forbund (NKF-RK). Forbundet er invitert til å delta i panelsamtalen «Sannhet og forsoning – hva nå?», som Ruijan Kaiku omtalte tidligere i sommer. Forbundsleder Kai Petter Johansen vil representerer NKF-RK, og forteller at samtalen blant annet vil handle om internasjonalt samarbeid.

Vil framheve språket

– Der vil vi framheve språk, og også det nylig påbegynte arbeidet med å få fram vår felles historie. Den generelle mangel på kunnskap og forskning om kvener er framhevet som et viktig tiltak i Kommisjonsrapporten, sier Johansen.

Han legger også til at et annet viktig tema er å få på plass et rådgivende organ, og å få medbestemmelse i saker som angår kvener. Arbeidet rundt Kommisjonsrapporten er høyt prioritert, og nestleder Unni E Huru og generalsekretær Vilde Christoffersen Walsø vil også være tilstede sier forbundslederen.

– Vi håper å komme i kontakt med både politikere og andre samfunnsaktører, forteller Johansen.

Håper å se mange kvener

Sammen med Johansen er også Vebjørn Vinjar Karvonen, nestleder i Kvenungdommen, med i panelet. Dette panelet vil bli utfordret på å kommentere  tiltakene som er blitt foreslått av Sannhets- og forsoningskommisjonen. I tillegg til kvensk representasjon i panelsamtalen, forteller Johansen at Norske kvener Ytre Oslofjord har tatt på seg å stille med en stand for å synliggjøre saken.

– Håper så mange kvener som mulig flokker seg rundt den, og ellers er synlige i Arendal denne uka.

Stiller viktige spørsmål

Det er UiT – Norges arktiske universitet står bak arrangementet, og har satt sammen et panel som representerer forsknings- og utdanningsinstitusjoner i nord, politikk og organisasjonsliv. Spørsmål som vil bli reist under panelsamtalen er blant annet: Hvordan kan vi gå videre herfra? Hva vil rapporten bety for norsk språkpolitikk og utdanningspolitikk? Hvordan vil rapporten prege politikken for Norges urfolk og nasjonale minoriteter i årene fremover?

Arrangementet finner sted på Christian Radich torsdag 17. august klokken 13:00 til 14:30.

Les mer om arrangementet her: Arendalsuka: Sannhet og forsoning – hva nå?