Fra åpningen av utstillinga «Lyngshestfortellinger» i Skibotn/Yykeänperä under Paaskiviikko 2018. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Fylkesrådet har fordelt om lag 2,5 millioner kroner på 28 festivaler i Troms.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det er fantastisk å se at vi har et så bredt kulturmangfold av festivaler i vår region. Det sier Ronald Wærnes (Sp), som er fylkesråd for økonomi og kultur, i forbindelse med tildelingen.

Han mener at arrangementene som mottar støtte viser lokal kulturfrivillighet på sitt beste, at de etterlater seg store kulturopplevelser og god folkehelse, økt arrangørkompetanse og gir gode økonomiske ringvirkninger for næringslivet rundt, ifølge ham.

– Vi kan oppleve alt fra håndverk og kystkultur, scenekunst, film og musikk, og ikke minst har vi festivaler som tar barn og unge på alvor, og speiler det mangfoldet av folk, språk og kulturer som lever sammen her nord, sier fylkesråden.

Fire prosent

Det kom inn 33 søknader innen fristen og gis tilsagn til 28 festivaler. Tolv av mottakerne har treårig tilskudd, deriblant kvenkulturfestivalen Paaskiviikko som er på sitt 3. år med 100 000 kroner per år. Denne summen utgjør cirka fire prosent av den fylkeskommunale festivalpotten i 2023.

Den kvenske kulturfestivalen, som arrangeres for 17. gang, høster gode ord fra fylkesråd Wærnes:

– Festivaler som Paaskiviikko sørger for festivalstemning i alle de seks kommunene i Nord-Troms, og det er sterkt av en festivalarrangør, sier fylkesråden.

Paaskiviikko startet opp i Nordreisa i 2007, og ble fra 2010 arrangert i et desentralisert format, som «kvenske kulturdager i Nord-Troms.» Det innebærer arrangementer i alle seks kommunene i løpet av festivaluka.

Paaskiviikko 2023 arrangeres 5. til 11. juni.

Disse mottar tilskudd

Festivalene som mottar tilskudd er spredt over hele Troms, og representerer et bredt spekter av uttrykk innen kunst- og kulturfeltet.

Det gis til sammen 500 000 kroner til aktiviteter Sør-Troms, 220 000 kroner til Midt-Troms, 130 000 kroner til Nord-Troms og hele 1 640 000 kroner til aktiviteter i Tromsø-regionen.

Her er oversikten:

Festivalnavn
Arr.-sted
 Tilsagn 2023
SØR-TROMS
Arctic moving Image & Film Festival (AMIFF) Harstad                70 000 1-årig
Bakgården Harstad                50 000 1-årig
Contrasto Harstad                30 000 1-årig
Foldvik Marked og Kystkulturfestival Gratangen                20 000 1-årig
ILIOS Harstad             120 000 3-årig, 3. år
Márkomeannu Tjeldsund / Evenes             110 000 3-årig, 3. år
Nordnorsk Litteraturfestival Harstad                30 000 1-årig
Trondenesdagene Harstad                30 000 1-årig
Salangen Biennale Salangen                40 000 1-årig
MIDT-TROMS
Kalottspel Målselv             120 000 3-årig, 3. år
Kråkeslottfestivalen Senja                50 000 1-årig
Lyst heile natta – Senja barnefestival Senja                50 000 1-årig
NORD-TROMS
Spinnvill Rokkefestival Kåfjord                30 000 1-årig
Paaskiviikko Nord-Troms             100 000 3-årig, 3. år
TROMSØ-REGION
Arctic Opera Festival Tromsø / Harstad                50 000 1-årig
Buktafestivalen Tromsø             100 000 3-årig, 1. år
Insomnia Tromsø             120 000 3-årig, 3. år
Nordlysfestivalen Tromsø             250 000 3-årig, 3. år
Nordisk Ung Film Festival (NUFF) Tromsø             110 000 3-årig, 3. år
Open Out Tromsø                40 000 1-årig
Ordkalotten Tromsø             100 000 3-årig, 3. år
Rabalderfestivalen Tromsø                50 000 1-årig
Samisk Uke Tromsø                90 000 1-årig
TIFF Tromsø             450 000 3-årig, 3. år
Tromsø Internasjonale Kirkefestival Tromsø                30 000 1-årig
Tromsø Jazzfestival Tromsø             100 000 3-årig, 3. år
Tromsø World Festival Tromsø                50 000 1-årig
Vårscenefest Tromsø             100 000 3-årig, 2. år