Ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch. Foto: Arbeiderpartiet.

 

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, har skrevet om Kvenfolkets dag og arbeidet med kvensk språk og kultur på ordførerens hjørne.

Fredag 16. mars markerte vi høytidelig Kvenfolkets dag både i Børselv og i Lakselv. Jeg er stolt over å være ordfører i kommunen der tre stammer møtes – kvener, samer og nordmenn. Lakselv kvenforening hadde invitert til markering og rundt 100 deltakere møtte opp, for å høre Arvid Pettersons kåseri og feire dagen sammen.

Porsanger er den største kvenske kommunen, og en av ytterst få som offisielt har definert at vi besår av tre folk, tre språk og kulturer. Disse har smeltet sammen, og skapt et godt grunnlag for det mangfoldige og stolte samfunnet vi lever i i dag. Det var derfor en glede for meg å kunne heise kvenflagget i hele kommunen. Det var et ønske å heise flagg i fjor, og når kvenene nå formelt har blitt enige om et flagg, er det også naturlig for oss å heise flaggene i hele kommunen – selv om det ikke offisielt har fått godkjenning fra departementet.

Kvenene deler en viktig del av historien med samene. Når sannhetskommisjonen er i gang med sitt arbeid, vet vi at det kan bli vondt å sette ord på den fornorskningen og undertrykkingen som har skjedd. Men jeg tror også det er høyst nødvendig for å komme videre. Klarer vi å snakke om det, å fortelle historiene, så er det også lettere for oss selv å anerkjenne hva det var som forårsaket de traumene mange etter hvert kom til å stå i. Jeg har sett det på nært hold, og det er lettere å akseptere når jeg forstår hva som ligger bak.

Foto: Porsanger kommune, Aina Borch

Derfor er jeg også utrolig glad på vegne av det kvenske folket for det løftet som nå skjer, fordi vi har hatt forkjempere som har trodd på saken og ikke gitt opp, men stått på i kampen. Jeg hører noen si at det er for sent, men som Agnes Eriksen sa det under åpningen på fredag «Det skal bare en til for at språk og kultur kan formidles videre.»

I Porsanger har vi prosjekt med kvensk språkreir, og et 20-talls barn som deltar i språkreir-prosjektet feiret dagen i Børselv. Foreldre og ansatte i barnehagene lærer seg språket – sammen med de som både kan språket, fortelle historien og formidle kulturen. Et fantastisk prosjekt er det, et prosjekt som gir håp for at vi kan ta språket og kulturen med oss til generasjonene som kommer etter oss.

Porsanger kommune har søkt om støtte for å etablere et kvensk språksenter, og jeg håper dette kan være med på å gi det nødvendige løftet videre. For vi er på god vei. I 2019 får vi kvensk lærerutdanning, og det er opp til oss om vi klarer å motivere de unge til å lære språket for å bringe det videre til de neste generasjoner.

Det er håp, og det er opp til oss å løfte språket og kulturen – både det kvenske og det samiske – inn i fremtiden.

https://www.porsanger.kommune.no/ordfoerers-hjoerne-ukeslutt-6-2018.6099577-21678.html

 

Porsanger heiste flagg