ÅPNING: Statsminister Erna Solberg og konservator Hans Christian Sæborg ved tjæremileutstillingen på Alta Museum som åpnet på kvenfolkets dag. (Foto: Arne Hauge).

Kvensk skal bli mer synlig på Alta Museum.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

De holder nemlig på å lage nye basisutstillinger,som etter planen skal stå ferdig i løpet av et par år.

Kvensk mer synlig
Statsminister Erna Solberg fikk æren av å åpne tjæremileutstillinga på Alta Museum.
– Utstillinga med tjæremila, som vi åpnet på kvenfolkets dag, vil være kompetansebyggende i forhold til de nye basisutstillingene ved museet, forklarer konservator Hans Christian Søborg.
Søborg sier museet alltid har vært opptatt av å ta vare på trestammers møte – som er grunnstammene i Finnmark.

Underkommunisert
Mye av det som er typisk for kvener og kvensk kultur, er underkommunisert i dagens samfunn.
Søborg ser at det også kan være tilfelle med museets bildearkiver. Bildene i arkivet er utstyrt med søkeord, slik at man lett kan finne bilder med ulike temaer, men det er ikke så mange bilder som er merket med søkeord som for eksempel «kven» eller «kvener».
– Det var kvenene som kom med landbruk, skogbruk og bergverk. De var også kvenene som drev med elve- og stengselsfiske, forklarer Søborg.
Den nye basisutstillinga skal ta for seg Altas nyere historie.
– Kvensk kultur skal få den plassen den fortjener i våre nye basisutstillinger, lover Sæborg.