Oddvar Ørnebakk i et nylig fotografi. (Foto: Nils-Einar Ørnebakk)

 

Hipp hipp, veteranen har bursdag i dag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I anledning skjells år og alder, mente Nils-Einar Ørnebakk at storebror og bursdagsbarn Oddvar fortjente noen ord i Ruijan Kaiku. Oddvar fyller nemlig 85 år i dag, onsdag 25. august 2021.

For anledningen skrev Nils-Einar velvilligst noen ord, hva vi kan kalle en oppsummeringen over kvenhøvdingen Oddvars liv og virke. Oddvar er stadig aktiv, alderen tatt i betraktning, og på hans lange merittliste som samfunnsmenneske står foruten foreningslivet og kommunepolitikken også det lokale skytterlaget og sterkt engasjement i lokalhistorie. Til og med den sjøsamiske foreningen i Storfjord har han vært leder av. Broren skriver:

«Oddvar er en kjent og avholdt kulturperson på Nordkalotten. Han er lokalhistoriker, en av dem som best kjenner krigs- og kulturhistorien i vårt område.»

Når det gjelder yrkeslivet, så jobbet Oddvar i mange år i butikken til Johan Beck på Skibotn. Han er også major i heimevernet i Storfjord. I sin tid var han mangeårig formannskapssekretær i Storfjord kommune, han hadde ansvar for arbeidsformidlingen og drev i tillegg et småbruk.

«Han er som et orakel, sier folk i bygda. Et leksikon å kontakte når historiekunnskaper trengs», sier broren.

Mange av våre leserne kjenner ham nok likevel best som aktivist i kvenbevegelsen. Og når det spesifikt gjelder innsatsen for det kvenske, så har veteranen vært kasserer i Skibotn kvenforum, styremedlem i forbundsstyret i Norske kveners forbund/Ruijan Kvääniliitto, samt også medlem av Kvensk råd i Nord-Troms. Han behersker kvensk og finsk, begge så godt at han i mange sammenhenger har fungert som tolk mellom Norge og Finland. Også studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø har nytt godt av språkmektigheten, Oddvar har nemlig vært mentor i kvensk språk i deres undervisning.

«Oddvar har gjort en enorm innsats for kvensaken. Han kom tidlig med i kampen for å bevare og utvikle den gamle kvenske kulturen og språket. Oddvar er kunnskapsrik, opptatt av å formidle og videreføre sine kunnskaper til nye generasjoner. Han er engasjert, og måten han formidler sitt budskap på, skaper også engasjement hos andre. Han har klare synspunkter tuftet på erfaringer og kunnskap», opplyser broren.

Gjennom et langt liv har det også blitt ordner/utmerkelser på kvenforkjemperen. Som i 2004, sitat: «Formannskapssekretær Oddvar Ørnebakk, Skibotn, er tildelt Kongens Fortjenestemedalje.» Eller i 1999, sitat: «Fortjents-korset av Finlands hvite roseorden/Suomen valkoisen ruusun ansioristi.» Og den 31. august 1996, da han ble tildelt heimevernets egen fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.

Pluss at han ble tildelt Storfjord kommune sin kulturpris for 1993.

Også Ruijan Kaiku tar av seg kvencapsen for Oddvar Ørnebakk. Gratulerer så mye med dagen.

Vi har ikke så mange bilder av Oddvar i arkivet, men her er ett av dem. Her sier han til NRK’s Laila Lanes at beskjeden til foreldrene før i tiden var klar; de måtte ha norske navn på barna og snakke norsk til dem. Idet Oddvar runder 85 kan han glede seg over at i alle fall det har endret seg, i dag oppmuntres både foreldre og unger til å snakke kvensk/finsk. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)