Fra januar 2023 er det kulturrådet som forvalter tilskuddsordningene for kvensk språk og kultur i Norge. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Nå løftes både ansvaret for kvensk kirkeliv og ansvaret for forvaltningen av den nasjonale tilskuddsordningen for kvensk språk og kultur tilbake til nasjonalt nivå.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I 2019 ba Nord-Hålogaland bispedømmeråd om å få overta ansvaret for kvensk kirkeliv, noe de også fikk. Som Ruijan Kaiku har meldt tidligere, skal dette ansvaret nå løftes tilbake til nasjonalt nivå.

– Signalene fra Kirkerådets leder er at ansvaret for kvensk kirkeliv skal flyttes tilbake til Kirkerådet, og være uavhengig fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Det er planen, men det er foreløpig ikke formalisert, det sa Anne Skoglund, som er stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, til Ruijan Kaiku i mai.

Les også: – At vi har overtatt ansvaret for kvensk kirkeliv mener jeg er en styrke

Dette bekrefter nå tidligere assisterende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsæg, ovenfor Ruijan Kaiku. Røsæg er pensjonist, men er engasjert til å arbeide med saken. Hennes oppdrag er å forberede en sak, et notat, som skal overleveres til kirkerådets administrasjon i september.

–  Jeg er engasjert for å forberede en sak eller et forslag om opprettelse av et nasjonalt kvensk kirkeutvalg som skal ligge under kirkerådet. Det har vist seg at utvalget i Nord-Hålogaland bispedømmeråd må løftes, at det er tydeligere at kvensk kirkeliv er et nasjonalt ansvar, sier Røsegg, som i disse dager er i Tromsø for å hente innspill til hvordan et slikt utvalg bør settes sammen for en tydelig kvensk representasjon og innspill til utvalgets mandat.

Flyttes fra fylkeskommunen til kulturrådet

Samtidig som kirken løfter det kvenske ansvaret til nasjonalt nivå, skal også forvaltningen av de nasjonale tilskuddene til kvensk språk og kultur løftes. Det skriver NRK kvääni.

«Kulturrådet skal fra 1. januar forvalte tilskuddsordningen for kvensk språk og kultur. Det har Kommunal- og distriktsdepartementet bestemt ut fra en samla faglig vurdering. Ordningen flyttes dermed fra Troms og Finnmark fylkeskommune som fikk denne oppgaven for første gang i 2020», skriver statskanalen.

Ifølge NRK viser departementet til at kvener bor over hele landet, og at det både i nord og sør er et økende engasjementet for kvensk språk og kultur. «Kulturrådet forvalter allerede i dag to andre tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter, og det er hensiktsmessig å samle alle tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter på ett sted. Da kan søknader sees i sammenheng når det er aktuelt», skriver departementet i en e-post til NRK.