Anne Skoglund er forholdsvis fersk stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømmeråd. (Kuva: Arne Hauge)

 

Stiftsdirektøren i Nord-Hålogaland bispedømmeråd er ikke med på alle notene til lederen i Utvalg for kvensk kirkeliv, men røper at ansvaret for kvensk kirkeliv er i ferd med å løftes tilbake til kirkerådet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Etter at leder i Utvalg for kvensk kirkeliv, Egil Borch, gikk ut og sa at utvalget ikke blir tatt med på råd og at det er lite kontakt mellom utvalget og bispedømmerådet, tar stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Anne Skoglund, til motmæle.

Les også: – Ikke blitt spurt om råd en eneste gang

– For det første sitter ett av medlemmene i bispedømmerådet, Oddgeir Sølvfæstersen, også i Utvalg for kvensk kirkeliv. På alle møter i bispedømmerådet har vi orienteringer fra de ulike utvalgene, sier hun til Ruijan Kaiku.

– Utvalget har også en sekretær, en rådgiver fra bispedømmerådets administrasjon, som kan jobbe videre med saker som vedtas i utvalget, sier Skoglund.

– Bispedømmerådet har ett årlig møte med alle våre utvalg, også Utvalg for kvensk kirkeliv. Videre er utvalgene fri til å sende over saker til bispedømmerådet, og visa versa.

Skoglund bekrefter at Utvalg for kvensk kirkeliv er et rådgivende utvalg for bispedømmerådet, og når Ruijan Kaiku spør om det har kommet noen saker fra Utvalg for kvensk kirkeliv, svarer hun slik:

– Jeg kjenner ikke til at det har kommet noen saker i det siste, men jeg har kun vært her siden august, sier Skoglund.

Løftes tilbake til nasjonalt nivå

Utvalg for kvensk kirkeliv og utvalgsleder Egil Borch mener kvenene må likestilles med nordmenn og samer i Den norske kirke, og at det derfor er behov for et kvensk kirkeråd. Anne Skoglund sier at det nasjonale ansvaret Nord-Hålogaland bispedømmeråd for få år siden fikk ovenfor kvensk kirkeliv, nå skal tilbake til Kirkerådet.

– Signalene fra Kirkerådets leder er at ansvaret for kvensk kirkeliv skal flyttes tilbake til Kirkerådet, og være uavhengig fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Det er planen, men det er foreløpig ikke formalisert, sier hun.

– Så snart dette er på plass vil det nedsettes et nasjonalt utvalg for kvensk kirkeliv under Kirkerådet. Om dette skal hete Kvensk kirkeråd, eller hvilken status det skal ha, kan ikke jeg svare på.

– Selv om det kommer et nasjonalt utvalg, skal vi fortsatt ha et eget kvensk utvalg i vårt bispedømme, sier Skoglund.

Kvenske ansettelser satt i bero

Skoglund kjente seg ikke igjen i at bispedømmerådet skal ha uttalt at det var for lite å ansette én person for å jobbe med kvensk kirkeliv, og at det burde være to, slik Borch hevder.

– Det vi har lagt inn i budsjettene er å få på plass én ansatt som skal jobbe med kvensk kirkeliv, men dette er nå satt i bero, sett i lys av at det nasjonale ansvaret flytter på seg.

– Man må se på disse tingene i sammenheng, sier Skoglund.