NRK Finnmarkssendinga hadde i anledning Kvenfolkets dag en sak om at kvenene er usynlige i media.

I tillegg til at Ruijan Kaikus redaktør Heidi Nilima Monsen forteller om avisa og avisas situasjon, fortalte NKF-leder Hilja Huru at Ruijan Kaiku er viktig av flere årsaker.

– Det er den eneste avisa som skriver på kvensk og er for kvener, sa hun til NRK Finnmark.

Videre sa hun at Kvenfolkets dag er viktig for å skape oppmerksomhet rundt kvenene, men at man dessverre er nokså usynlige i mediebildet resten av året.

– Det er også viktig at kvenene får høre språket sitt. Det å få høre språket sitt, og få TV- og radioprogrammer på kvensk er veldig viktig for å kunne revitalisere språket, sa Huru.

Myndighetene har et ansvar

Finnmarkssendinga snakket også med leder i Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås.

– Vi må vel kunne si at kvener er nokså usynlige i det generelle norske mediebildet. Nesten fraværende. Selv i Nord-Norge er kunnskapsnivået relativt lavt, så vidt jeg har forstått på kvenene selv, sa han.

Videre konstaterte han at norske mynfigheter har et klart ansvar ovenfor både etniske minoriteter, nasjonale minoriteter og urfolk når det gjelder å legge til rette for å vedlike språk og kultur.

– I det mediesamfunnet vi lever i så er det klart at en del av dette må finne sted gjennom nettopp mediene. Her har jo det offentlige tatt ansvar og satset, men spørsmålet er om det er gjort på riktig måte og på riktig nivå. Dette er spørsmål som vi skal se på i mediemangfoldsutvalget, og det var veldig nyttig og inspirerende å ha innspillsmøte i Tromsø. Der fikk vi mange innspill og mye ny informasjon, sier Åmås til NRK.

Hør Finnmarkssendinga på NRKs nettradio (ca fra 1.27.00)

 

Hilja og Noora på Norgesglasset

Det var ikke bare Finnmarkssendinga som hadde kvensk tema i dag.

NRK P1s Norgesglasset hadde besøk av NKF-leder Hilja Huru og Kveeninuorets Noora Ollila. Der snakket de blant annet om det å være kven i dag, og om kvensk språk og kultur.

Norgesglasset kan du høre her

 

Fakta om kvener på Lønsj

Rune Nilson åpnet 16.marsversjonen av det populære radioprogrammet Lønsj med å fortelle faktaopplysninger om Kvenfolkets dag.

– Jeg må innrømme at jeg ikke var klar over Kvenfolkets dag før jeg leste om det nå på Wikipedia, røte den profilerte programlederen.

Hør Nilson fortelle om Kvenfolkets dag her.