Tirsdag måtte deltakerne på tjæremilsbefaringen grave bort snø fra tjæremila. Til sommeren er det planlagt at Statnett begynner sin graving der. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Tirsdag måtte deltakerne på tjæremilsbefaringen grave bort vinterens første snø fra tjæremila. Til sommeren er det planlagt at Statnett begynner sin graving der. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Statnett kan melde at de begynner arbeidet i forbindelse med ledning til Skillemoen allerede til sommeren.

– Forespørsler på ledning går ut til pre-kvalifiserte entreprenører i dag (fredag 30.oktober -red.anm), og bygging av ledning starter sommeren 2016. Forespørsel på stasjon går ut på nyåret 2016, med oppstart 2017. Ledning og stasjon henger sammen, en endring på stasjon vil også medføre endring på ledning, forteller Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett.

På spørsmål om hvor vanskelig det er å få stasjonen flyttet, for eksempel 100 meter slik at en unngår den gamle kvenske tjæremila, har ikke Erdal noe konkret svar.

– Vi forholder oss til at OED har gitt endelig konsesjon med vedtatt trasé og stasjonsplasseringer, og bruker nå tid og ressurser til forberedende arbeid for oppstart. En endring av stasjonsområde vil medføre en ny konsesjonsprosess, svarer hun.