Junko Aoki har skrevet en rekke lærebøker om norsk språk – på japansk. Satoshi Tada underviser på et Universitet i Tokyo og er for tiden gjesteforsker ved UiT. Tross meget god kjennskap til Norge har begge sagt til Ruijan Kaiku at de aldri hadde hørt om kvenene og kvensk språk før de selv befant seg i Norge. Hvor de altså stiftet bekjentskap med denne nordlige minoriteten. (Foto: Arne Hauge)

 

Når turistene zoomer seg inn på et norgesbesøk – møter de sjelden eller aldri det kvenske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Foreløpige funn indikerer, for eksempel og ikke uventet, at kvenene i likhet med andre norske nasjonale minoritetene, er lite synlige i den markedsføringen som skjer fra visitnorway.com.»

Setningen står å lese på IMMKven sin Kvenblogg, en blogg som ved siden av forskningsprosjektets nettside skal sørge for «underveis-formidling.»

Steder, for det meste

Visit Norway er en offisiell reiseguide til Norge, en type søkemotor som stadig flere tyr til før sin reise. Slike digitale kanaler formidler hva man bør se og gjøre, spise og bo og besøke. Samtidig bidrar søkemotorene også til ivaretagelse og bruk av kulturarv.
«Et annet foreløpig funn er at når det kvenske nevnes så er dette i hovedsak i forbindelse med steder, mens henvisninger til det Kvenske ikke brukes av private firmaer som tilbyr opplevelsesprodukter,» melder bloggen.

Må være synlig

Og selv om det finnes stadig flere reiselivsbedrifter med kvensk kultur som et utgangspunkt for sine produkter, så virker det i følge forskerne som om bedriftene står foran en vanskelig jobb med å få større synlighet mot et globalt turismemarked.
«For minoriteter er det viktig å være synlig på mange måter hvis man ønsker politisk gjennomslag. For å lykkes med dette er det sannsynligvis nødvendig at det kvenske i større grad synliggjøres i samfunnet generelt, for eksempel når det gjelder turisme,» melder forskerne.

Kvensk fomidling

Kvenbloggen melder også at de vil komme nærmere inn på saken når denne aktuelle delen av forskningsprosjektet er fullført.
«Reiselivets formidling på digitale søkemotorer er en interessant arena for forskere som vil undersøke uttrykk Kvensk kulturarv. I IMMKven undersøker vi derfor hvordan det kvenske formidles i bilder og tekst mot norske og utenlandske turister via digitale søkemotorer. Denne forskningen er pågående, men vi ser konturene av noen interessante funn,» lover de.