Ruijan Radio-programleder Frank Halvorsen har snakket med leder i Kvensk Finsk Riksforbund, Bjørnar Johannes Seppola, for å høre hvilke forventninger han har til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som overleveres til Stortinget den 1. juni 2023.

Deler av intervjuet ble først presentert 27. april 2023 i Ruijan Radios episode 148.

(Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen)