Ungdomsskoleelever fra klasse 8C ved Vadsø ungdomsskole koser seg på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Foto: Liisa Koivulehto.

 

Vadsø museum – Ruijan kvenmuseum formidler kvensk kulturarv til vadsøelever.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– I år er det skinn som er tema under kvenuka på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Først får elevene en historisk introduksjon, etterpå trekker vi linjer fram til i dag om bruken av dyr og ressursene. Vi har vært innom pelsdyrnæringa og reflekterer over at vi må ha et bevist forhold til hvor maten kommer fra og hvordan vi bruker dyra, forteller formidler på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum, Gyrid Øyen, om årets tema.
– Elevene liker det veldig godt, fastslår hun.

Formidler Gyrid Øyen viser hvordan det skal gjøres. Foto Lill Vivian Hansen

 

Den kulturelle skolesekken
Kvenuka er et årlig formidlingstilbud til 1., 5. og 8. skoletrinn i regi av Vadsø museum – Ruijan Kvenmuseum med fokus på den kvenske kulturen. I år er det 12 klasser som skal innom museet, eller omlag 260 barn og ungdommer. Dette har vært et fast innslag i den kommunale delen av Den kulturelle skolesekken i Vadsø kommune siden 2003.
– Etter introduksjonen er det en praktisk del hvor elevene får lage noe selv, sier Øyen.

Håndverker og vaktmester Johnny Sommer.

Døende kunnskap
Håndverker og vaktmester Johnny Sommer er sentral i den praktiske formidlingen under kvenuka og har mye å lære elevene. Som museumshåndverker litt utenfor allfarvei må Sommer ta sin del av arbeidet med utstillingene og ikke minst praktisk formidling – alt fra å filetere fisk til å lage maling, tran og gjødsel av fiskehoder. Fiskekakene er fisk fra havet – bare litt lenger ut i produksjonslinja. Elever som tidligere har vært med på kvenuka kan peke ut Sommer som «han som ga oss tran».
– Dette er tilnærminger til mange fag. Det er ikke så mange av elever som har snekret før. Man ser at det er mye døende kunnskap. Ungene i dag vet mer om datamaskiner, medgir Sommer, og er litt bekymret for rekrutteringen til håndverksfagene.
– Men når elevene først er i gang, får vi dem nesten ikke ut, så det er tydelig at det er et gap eller et behov for praktisk kunnskap, forteller Sommer.

 

Ida Bakke designer «Gucci»-belte på Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum. Foto: Lill Vivian Hansen

«Gucci» à-la Vadsø
Lærer Lise Sukuvara, som var med elevene til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, bekrefter inntrykket om at dette er noe elevene synes er artig å være med på.
En av de ivrige 8. klassingene fra Vadsø ungdomsskole var Ida Bakke. Hun var godt i gang med sin praktiske oppgave – belte av kuskinn med en noe mer internasjonal dekor. Ida har nemlig brent inn et Gucci-merke på beltet sitt. Selv om hun er helt «fersk i faget» har hun laget seg sitt eget «Gucci-belte».
– Dette er kjempeartig. Æ har hatt lyst på et Gucci-belte, smiler hun, mens hun holder på med den siste finpussen.

 

Foto: Lill Vivian Hansen