Fylkestinget behandler denne uka Finnmarks første kvenske/norskfinske strategidokument.
Bildet viser Innvandrermonumentet av Ensio Seppänen. Foto: Nina Merete Austad.

 

Fylkestinget behandler denne uka et strategidokument for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark.

– Strategien representerer begynnelsen på en langsiktig innsats for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Viktig og naturlig
Høsten 2017 startet jobben med å utvikle et strategidokument for arbeidet med kvenske/norskfinske saker i Finnmark. Fylkesutvalget har vært styringsgruppe for arbeidet med dokumentet som blir det første som i sin helhet omhandler kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark. Nå skal strategien behandles i Finnmark fylkesting.
– Det gleder meg at også Finnmark nå har egne strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske saker. Strategidokumentet blir et viktig virkemiddel for videre synliggjøring og styrking av kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv, noe som er naturlig i fylket vårt, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Spesielle forhold i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har latt seg inspirere av Troms fylkeskommunes handlingsplan for kvensk språk og kultur, den første i sitt slag. Samtidig anerkjennes de spesielle forholdene for kvensk/norskfinsk kultur som har gjort seg gjeldende i Finnmark.
Både særegenhetene ved historien og det faktum at Finnmark har mange kvenske og norskfinske innbyggere, gir grunn til å utarbeide et eget strategidokument for dette arbeidet.

Referansegruppemøter og høringsinnspill
Våren 2018 er det gjennomført to referansegruppemøter med en rekke aktører. Referansegruppa har bidratt med innspill i strategiprosessen. I tillegg har dokumentet vært på seks ukers høring, og det er kommet inn 15 høringsinnspill fra aktører, enkeltpersoner og institusjoner.

Et godt grunnlag for arbeidet videre
Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020 skal danne grunnlag og gi retning for det videre arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark.
Situasjonen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark blir gjennomgått med det mål å identifisere de viktigste utfordringene for at kvensk/norskfinsk kultur skal ha gode muligheter for bevaring, utvikling og synliggjøring.
Dokumentet er ment å bli et utgangspunkt for økt samarbeid og dialog aktører imellom for kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv.
Etter politisk behandling skal dokumentet oversettes til kvensk, finsk og nordsamisk.

Les mer:
Her kan du lese saksframlegg og strategidokument: Sak 22/18 – Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020
Artikkel i Ruijan Kaiku om referansegruppemøte for arbeidet med strategidokumentet: https://www.ruijan-kaiku.no/en-god-strategiplan/