Sølvi Johansen fra Børselv er toppkandidaten til den Tverrpolitiske lista i Porsanger. KUVA PRIVAT

Sølvi Johansen fra Børselv er toppkandidaten til den Tverrpolitiske lista i Porsanger. KUVA PRIVAT

Onsdag ble børselvkvenen Sølvi Johansen lansert som ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Porsanger. Bevaring av Solbrått og skolen i Børselv er blant hjertesakene.
–Skolen her i Børselv er utrolig viktig for å bevare det kvenske språket og kulturen, mener Sølvi Johansen.

Hjerte for distriktene
Sølvi Johansen var ikke lenge i tvil om hva hun skulle svare da hun fikk forespørselen om å stå på den tverrpolitiske lista i Porsanger.
–Det var ikke vanskelig å si ja når jeg ser hvilke saker de har på sitt program. Jeg velger å toppe lista fordi jeg brenner for at distriktene skal få lov til å leve videre. Det skal være godt å leve i hele Porsanger Kommune, og da er en god infrastruktur viktig også i distriktene. For meg er det spesielt viktig å bevare Solbrått og skolene i Børselv og Billefjord, sier hun.

Kvensktalende ordførerkandidat
Også det at lista vil fokusere på trestammers møte, og ha mer fokus på det kvenske og samiske i kommunen, er noe som appellerer til Johansen.
–Det var også mye derfor jeg valgte å flytte tilbake til barndomshjemmet i Børselv sist sommer. Jeg ville tilbake til mine kvenske røtter, sier Johansen som har kvensk som morsmål.
For tiden jobber hun ved Solbrått aldershjem, samtidig som hun holder på å fullføre sykepleierstudiet.
–Jeg synes det er så fint å kunne snakke kvensk med beboerne på Solbrått, sier ordførerkandidaten som ser fram til å snakke kvensk med velgerne framover.
–Jeg kommer til å snakke kvensk med de som jeg vet behersker språket, men dersom jeg skal skrive noe på kvensk vil jeg nok trenge litt hjelp, fordi det har jeg aldri lært, forteller hun.

Engasjerte bygdefolk
Det var de tre øverste listekandidatene som ble presentert på onsdagens pressekonferanse på Rådhuset i Lakselv.
–Det at vi har en kvenskspråklig ordførerkandidat er en lykke for vår liste, mener leder og initiativtaker Åge Persen. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å ha både kvener, samer og nordmenn på lista.
På andreplass står Liv Paulsen Fossgaard. Hun er opprinnelig fra Ballangen, men har bodd i Lakselv i mange år, og har barn som har kvensk på skolen og som snakker kvensk med sin bestefar.
På tredjeplass er sjøsamen Helge Olaussen fra Oldefjord. Han har sittet for Sosialistisk ventrepart i kommunestyret i flere perioder.
–15. januar, rett før kommunestyremøtet, har vi ny pressekonferanse hvor vi presenterer de resterende kandidatene, røper Åge Persen.
–Kvenene har fått god uttelling på denne lista, forsikrer han.

Luksusproblem
I følge Åge Persen har valgkomiteen et skikkelig luksusproblem i forhold til å fylle lista.
–Vi har rundt førti engasjerte personer som har sagt at de vil stå på lista, men vi har bare dessverre bare lov til å velge tjuefem personer, sier han.
Han kan fortelle at det både er kvener, samer, nordmenn, og til og med en thailender, som har meldt sin interesse for å stå på lista.
–Vi har mange dyktige folk som vil være med. Og de er både fra Kjæs, Brenna, Børselv, Lakselv, Billefjord, Igeldas, Olderfjord, Smørfjord og så videre. Fra hele Porsanger! Aldersspredningen er fra 22 år til han på 80 år i fra Kjæs, forteller han.
–Faktisk stiller 100% av befolkningen i Kjæs opp, flirer han og viser til at det i dag bare er en fastboende igjen i den lille porsangerbygda, nemlig Johan Josefsen som medvirket i Anstein Mikkelsens film Blå dager og gyldne netter.

Bekymret for distriktene
Grunnen til at den tverrpolitiske lista ble opprettet var nettopp på grunn av kommunestyrets trussel om å legge ned distriktsskolene i Børselv og Billefjord, samt aldershjemmet Solbrått i Børselv.
–Bygdefolk er bekymret for skolene og samfunnene sine. Det er katastrofe om skolene blir lagt ned, og det er bevaring av distriktsskolene som er direkte foranledning til denne lista, forteller Persen.
–Skolen er hjerte i bygda, og barnefamilier bosetter seg ikke i bygder uten skole. På sikt vil Lakselv tape at distriktene fraflyttes, fordi det blir et mindre omland vil bruke det lokale næringslivet, spår han. Han mener at det nemlig ikke er gitt at distriktsfolkene velger å flytte inn til kommunesenteret Lakselv.
–Da Russenes skole i Oldefjord ble lagt ned, så man at de aller fleste valgte å flytte ut av kommunen, og da først og fremst til Alta. Ingen flyttet til Lakselv, forteller Persen.

 

 

__________________________

Bakgrunn

– Før jul fikk befolkningen i kvenbygda Børselv sjokkbeskjeden om at skolen skulle legges ned etter juleferien. Dette ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Flere klagde inn vedtaket og bestred lovligheten rundt behandlingen. Skolen er fortsatt i drift, og neste uke skal kommunestyret igjen diskutere situasjonen rundt skolen.
– Den tverrpolitiske lista i Porsanger ble opprettet som en direkte konsekvens av nedleggelsestrusselen som henger over skolen i Børselv, samt ungdomstrinnet i Billefjord.