Kvensk råd møttes forrige uke møte på Halti i Nordreisa. Fra venstre ser vi Helge Huru fra Tromsø kvenforening, Tove Raappana Reibo fra ITU Kvensk Teater Trupp, Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, Rune Bjerkli fra Nordreisa kvensk-finsk forening, og Leif Bjørnar Seppola fra Skibotn kven- og finneforening. (Foto: Privat)

 

Kvensk Råd i Nord-Troms ønsker det nye Kveenineuvo velkommen.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Det eksisterende Kvensk Råd i Nord-Troms sier de støtter ideen om et nasjonalt kvensk råd.

– Kvensk råd støtter ideen om et nasjonalt kvensk råd, og ønsker å ta del i prosessen, uttaler de etter møtet de hadde 4. april på Halti.

Men de ønsker å presisere at dagens kvenske råd vil bestå framover.

– Prosessen med etablering av nasjonalt kvensk råd vil vise om det nye rådet blir en videreutvikling av dagens ordning, eller en nyetablering med ny modell. Dagens Kvenske råd for Nord-Troms med Tromsø vil måtte vurdere veien videre fortløpende i lys av hvilken vending etablering av et nasjonalt kvensk råd tar framover, sier de.

Nye ansikter

Til stede under møtet i Kvensk Råd var Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening (NKF), Leif Bjørnar Seppola fra Skibotn kven- og finneforening (KLF), Helge Huru fra Tromsø kvenforening (NKF), Rune Bjerkli fra Nordreisa kvensk-finsk forening (KLF) og Tove Raappana Reibo fra ITU Kvensk Teater Trupp (NKF). Kåfjord kvenforening, Skibotn kvenforum og Kveeninuoret var ikke til stede.
– Nordreisa kvensk-finsk forening er en relativt nyetablert forening som deltok i Kvensk råd for første gang, og som også ble innlemmet i rådet. Foreninga er tilsluttet Kvenlandsforbundet, forklarer Pål Vegard Eriksen.

Støtter kvenske prosjekter

Også ITU Kvensk Teater Trupp deltok i Kvensk råd for første gang. Foreninga ble etablert allerede i 2012, men har nokså nylig sluttet seg til Norske Kveners Forbund. ITU har ikke lokalpolitiske interesser som kvenske lokallag flest, men anser seg mer som en «kulturforening». På bakgrunn av det har foreninga valgt å avvente en eventuell innlemmelse i rådet – men kommer til å inviteres til møtene framover.
I tillegg til å diskutere det nye nasjonale kvenrådet, Kveenineuvo, besluttet de å støtte Nordreisa kvensk-finsk forening i en sak om at et klokketårn på ny kirkegård i Nordreisa bør være i lokal kvensk stil, tilpasset stilen i Nordreisa kirke som er oppført som en «kvænkirke» på 1850-tallet.

Frivilligheten på lag

Rådet støtter også fredningene av gamleskolen i Sappen og Tørfoss kvengård i Reisadalen. Ettersom dette er som kvenske kulturminner å regne, foreslår rådet at kvenske navn benyttes som hovednavn på objektene. Forslagene er Sapen vanhakoulu – Gamleskolen i Sappen og Kuivakoski – Tørfoss kvengård.
De oppfordret også kvenkultursenteret til å ta arbeid med frivillige kvenske lag og foreninger inn i det pågående arbeidet med strategiplanen, og se dette i lys av prosessen med nasjonalt kvensk råd.