Viisi kvääninkielistä kuvaraitohäftii, «Kapteinin joulut», tuli ulos jouluina 2002-2006. Ruijan Kaijussa oon ollu kvääninkielissii kuvaraitoi vuuesta 2012, mutta uutta häftii olema saanheet oottaa neljetoista vuotta. Kuva: Liisa Koivulehto

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Tekstin oon kirjoittannu Terje T. Wollmann ja kuvat oon tägnäny Kristoffer Karlsen. Kuvaraito tuli ulos samhaan aikhaan kvääniksi, saameksi (Niillas ja Mágga) ja ruijaksi (Nils & Magga) .

Wollmann oon Etelä-Varengista ja hän assuu Oslossa. Hän muisteli Ruijan Kaijussa viimi vuona ette hän oon kauvoin halunu muistela lapsile minkälaista elämä oon Finmarkussa. Hän oli hakenu kuvaraitoi missä muisteltais tästä, mutta ei löytäny ja päätti ette hän freistaa itte.

Wollmann meinaa ette Finmarkussa tapattuu assiita mitkä saattaa tapattuut tyhä Finmarkussa. Esimerkiksi ette sinun ämmi puhhuu kväänii ja saamee mutta seuraava sukupolvi puhhuu tyhä ruijaa. Ette sinun sukulaiset oon olheet evakossa soan aikana ja ette tyskäläiset oon ampunheet heitä. Jännittäävii muisteluksii luonosta. Riikinrajat ja eri kielet, mitkä oon koko aijan likelä.

Muisteluksen nimipersoonat Nils ja Magga oon isoveli ja pikkusisar. Het oon yksitoista- ja yheksänvuotiset ja heilä oon sama syntymäpäivä.  Het asuthaan vanhiimiitten kans kaukana koulusta ja kaveriista. Ensimäisessä häftissä mamma ja pappa lähteevät kauphaan ja eno, lasten suuri idooli, tullee heitä passaamhaan. Muisteluksessa oon kans biili, skuutteri, ahma ja hämmähäkki eikä se enämppää tarvittekhaan.

Muistelus huilaa notkeesti ja joutuisesti niinko vesi jovessa. Lukkiija päässee paikala sisäle Nilsin ja Maggan mailmhaan. Muistelus oon arkipäiväinen ja lämmin, ja lasten ja enon hyvä kontakti näkkyy ja tunttuu sekä tekstissä ette kuvissa.

Karlsenin kuvat oon selkkeet ja dynaamiset ja kuvviin perspektiivi varieeraa fiinisti. Sissel Galschiødt Ringstad (farsott.no) oon färittänny kuvat. Färit oon taitetut ja rauhaliset. Tekstifontti oon iso, ja raittoo oon helppo lukkeet.

Alf Børsskog muisteli ette hän oli kauvoin aikkaa ennen kirjoittamista päättäny ette hänen ensimäinen romaani alkais hänele tärkkeelä sanala, ja sen hän myös kirjoitti. Tämä tuli mielheen ko hoksasin ette Nils ja Magga-kuvaraion ensimäisessä ja viimisessä kuvassa oon vares.

Lintu anttaa kuvaraiole raamin. Oonko tämä sattumalla eli tarkoitus, sen näjemä hiljemin. Tekkiijät näjet luppaavat uussii muisteluksii heti taas!

Nils ja Magga oon kaivattu ja enämen ko tervettullu lisä kvääninkielisheen litteratuurhiin – millä saattais olla lukkiijoita Ruottissa ja Suomessaki.

 

Terje T. Wollmann ja Kristoffer Karlsen: Nils ja Magga
Kvääninkielinen käänös: Kainun institutti-Kvensk institutt
Vintereik forlag 2020
ISBN 978-82-691985-2-2