Ronja-Marie Meyer-Larsen (Sp). (Foto: Privat/Senterungdommen)

 

«Vi skal være stolte over at vi har kvener i Norge, skriver Ronja-Marie Meyer-Larsen. Hun er med i Senterungdommen, ungdomspartiet til Senterpartiet.

 

Innlegget var først publisert i Adresseavisens Midtnorsk debatt. Gjengitt i Ruijan Kaiku med tillatelse fra skribenten.

Torsdag 16. mars var det Kvenfolkets dag. Kvener er en nasjonal minoritet, skattemanntallet viser at det fantes kvener allerede på 1500-tallet i Nord-Norge. Men det visste du kanskje ikke? Jeg har selv kvensk opphav. Men det var ikke lett å finne ut av det, og i det hele tatt få informasjon fra slekt som viste mye. Jeg måtte lese og lete mye etter mitt kvenske opphav, og føler jeg har langt igjen med å finne ut alt.

Den eldre generasjonen i  slekta som satt på informasjon, var rett og slett flaue og skammet seg over at det har store kvenske tilknytninger. De var og er redde for å få kritikk og redde for å bli sett ned på. For de ble fortalt at det var en skam å være kvensk, og at de da ikke skulle prate noe om verken historien, tradisjoner og språket til det kvenske folket. Dette er dessverre et stort problem mange opplever, og det gjør vondt inni meg å vite at verken jeg og mange andre ikke får vite om sine kvenske røtter. Det fører til at vi etterkommerne ikke klarer å ivareta historien, språket og førere tradisjoner videre.

For i dag regnes kvensk som et svært truet språk, som kommer til å dø ut om vi ikke gjør noe. I 2005 ble kvensk registrert som eget språk, ikke bare en finsk dialekt. For kvensk er et nasjonalt minoritetsspråk som burde tilbys alle elever med kvensk tilknytning, uansett hvor i landet man bor.

Jeg synes vi skal heise flagget i topp hvert år. Vi skal være stolte over at vi har kvener i Norge og ta godt vare på dem. Vi skal sørge for at de blir ivaretatt og får den oppmerksomhet de fortjener. Vi skal få et bedre syn på deres historie og bli flinkere til å ivareta og videreformidle deres tradisjoner og historie. Vi skal gjøre det mer lavterskel for å stå frem som kvensk.

Vi har en plikt i å ivareta kvener og språket. Kvenene er en del av både vår kultur og historie. Vi hører om vikingtiden og svartedauden. Da burde det også være mulig å få inn og ta vare på  kvensk historie i dagens undervisning over hele landet, spesielt nå når kvensk regnes som et truet språk og holder på å dø ut. I denne høyteknologiske tiden vi er i nå, er det fullt mulig å undervise digitalt. Da vil alle ha mulighet til å lære om kvensk, og vi vil klare å redde det fra å dø ut helt.

I tillegg håper jeg vi kan belyse og markere kveners nasjonaldag enda bedre i hele landet og bli flinkere til å feire dem. For dessverre er det mange vet ikke om den store dagen, det feires verken stort i Trøndelag eller nasjonalt Jeg spør meg selv hvert år, hvorfor står ikke nasjonaldagen til kvener oppført i kalenderen, når andre nasjonaldager og «viktige» hendelser er oppført i kalenderen? Det burde være en selvfølge at kveners nasjonaldag står oppført også i kalenderen. I 2014 ble det bestemt at kvener skulle ha nasjonaldag 16 mars.

Jeg og resten av senterungdommen ser et stort behov for en omfattende styrking av kvener og deres historie i skolen, og styrking av kvenpolitikken. For vi i Norge har et ansvar og plikt å ivareta alle nasjonale minoriteter og urfolks historie.

Onnee Kväänikansan päiväle mikä kranttu! • Gratulerer med kvenfolkets dag som var!