Bør Ruijan Kaiku tillate bruken av ordet kainu? Nei, mener Helge Huru og Trygg Jakola (til høyre). De ønsker at kun kvääni skal benyttes. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto/Heidi Nilima Monsen)

 

«Som eneste kvenske avis er det viktig at Ruijan Kaiku har en språkpolitikk som virker samlende», skriver Trygg Jakola og Helge Huru i dette innlegget.

 

Vi har registrert at i de siste numrene av Ruijan Kaiku, har man redaksjonelt tatt i bruk kainun kieli og kainuksi som kvensk navn på det kvenske språket. Dette forbauser oss.

Noe av det første kvensk språkting vedtok, var hva det kvenske navnet på kvensk språk skulle være. Det ble et enstemmig vedtak om at det skal hete kväänin kieli. Det var flere årsaker til at språktinget gikk inn for det, blant annet viktigheten av at det var tilsvarende navn på minoritet og språk. Å kalle språket for kainun kieli er svært forvirrende, og virker også  forstyrrende til det som var og er et av hovedmåla: å styrke kvensk språk og kultur og kunnskapen om dette.

Som eneste kvenske avis er det viktig at Ruijan Kaiku har en språkpolitikk som virker samlende, ikke skaper forvirring på viktige områder og er i samsvar med hva som er vedtatt for kvensk språk. Ruijan Kaiku er det eneste skriftlige informasjonsorgan for kvensk språk. Det er også derfor vesentlig at Språktingets vedtak og anbefalinger følges.

Det må være Ruijan Kaiku ved redaktøren og ikke den enkelte oversetter, som bestemmer hvilken språkpolitikk avisa skal føre.

Vi har også registrert at både Ruijan Kaiku og NRK Kvensk bruker stungen d/edd for å betegne den kvenske d-lyden. Språktinget har vedtatt at det er d som offisielt skal brukes, men at man kan bruke stungen d/edd der det har vært brukt. I følge Kvensk grammatikk gjelder det kun i visse områder i Porsanger. En annen side av dette er at kvensk ordbok alltid bruker stungen d/edd som den allmenne (vanlige) lyden for d eller t. Dermed får oversetterne som ikke har kvensk som morsmål problemer med dette.

Vi er svært glade for at både Ruijan Kaiku og NRK Kvensk tar i bruk kvensk skriftspråk. Det er viktige bidrag til å synliggjøre kvensk språk, også i media, men det må skje slik at det ikke skaper usikkerhet og forvirring.

 

Helge Huru
Trygg Jakola