Jens Pedersen og Nord-Varanger kvenforening mener det bør være en selvfølge at begge minoritetsspråkene i nord får plass ved siden av det norske på Tines melkekartonger. (Kuva: Sander Larsson Framnes)

 

«Det skulle være en selvfølge at Tine-sjefen for Troms og Finnmark retter opp, slik at begge de to minoritetsspråkene får plass ved siden av det norske på melkekartongene», skriver Jens Pedersen fra Nord-Varanger kvenforening i dette leserinnlegget.

 

I et leserinnlegg i «Nordnorsk debatt» (Nordlys) like før jul stiller Kjersti Feldt Adriansen spørsmålet om hvorfor ikke Tine har tekst på kvensk på sine melkekartonger. Melkekartongene distribueres fra Alta og Tana og har kun tekst på norsk og samisk. Hvorfor er ikke den tredje delen av «tre stammers møte» tatt med, lurer hun på.

Leserbrevet har resultert i nesten 900 kommentarer fra hele landet, hvor svært mange av de er harselerende, grumsete og hatske. Politisk redaktør av Nordlys opplyser til Ruijan Kaiku at de luker vekk det de mener er over streken. Så man kan bare lure på hvordan de er, de kommentarene som er fjernet.

Les også: Leserinnlegg skapte debatt

Som jakobselvværing, vadsøværing og østlending har Kjersti en sterk tilknytning til Finnmark. Hun er kunnskapsrik og viser at hun også er modig.

Her er noen eksempler på hvordan språket og kulturen står i samfunnet i dag: Kvener har siden 1998 vært en nasjonal minoritet i Norge og kvensk ble anerkjent som eget språk i 2005. Mange elever følger læreplan i «Kvensk eller finsk som 2. språk» på grunnskolen og videregående skolen, i stedet for nynorsk. Spesielt i Troms og Finnmark hvor de har en individuell rettighet i grunnskolen.

Les også: – Jeg tenkte mye på ytringsansvar

Stedsnavnloven sier at der det er kvenske stedsnavn skal det også være kvenske vegskilt og bli gjengitt på kart. Noe som i dag synes langs veiene i Troms og Finnmark. Kvenske språksentre og Kvensk institutt og museer er utbygde. Kommuner og fylkeskommuner flagger med kvenske flagg og markerer «Kvenfolkets dag» 16. mars. Det arrangeres kvenske festivaler, utgis kvenske bøker og vi har fått et nasjonalt kvensk teater.

Vi tar avstand fra de harselerende, grumsete og hatske kommentarene som står på facebooksiden «Nordnorsk debatt» og mener at politisk redaktør skal rydde opp i dette. Vi støtter Kjersti Feldt Arnfinsens budskap om at melkekartongene som distribueres fra Tana og Alta også skal være på kvensk.

Les også: – Anfinnsen er i sin fulle rett til å kritisere oss

Det skulle være en selvfølge at Tine-sjefen for Troms og Finnmark retter opp, slik at begge de to minoritetsspråkene får plass ved siden av det norske på melkekartongene.

 

for Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura, 
Jens Pedersen, leder – johtaja