Prisvinner Liisa Koivulehto. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Koivulehto har bidratt til å styrke språkets posisjon i samfunnet, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Liisa Koivulehto får den kvenske språkprisen 2019. Det ble kjent tirsdag 23. april, i en pressemelding fra Språkrådet.

Vinneren av den kvenske språkprisen, Kieliraatin kielipalkinto, er journalist og tidligere redaktør Liisa Koivulehto. I over 20 år har hun bidratt til å skape en kvenskspråklig medieverden.

Koivulehto grunnla den flerspråklige avisa Ruijan Kaiku i 1995, og hun har vært redaktør i avisa fra starten og fram til 2016. I dag jobber hun som journalist i samme avis. I 1996 skrev Koivulehto den første avisartikkelen på kvensk, og siden 2010 har alle lederartiklene i Ruijan Kaiku vært skrevet på kvensk.

Kvensk språk ble anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge 26. april 2005. Kvensk er språket til den nasjonale minoriteten kvenene og tilhører den finsk-ugriske språkfamilien.

Imponerende innsats for kvensk
Årets jury består av Egil Sundelin, Øystein Vangsnes og Anna-Kaisa Räisänen. I begrunnelsen trekker juryen fram Koivulehtos arbeid med å dokumentere kvenske forhold. Den mener det er spesielt prisverdig at hun har tatt i bruk og utviklet kvensk som nyhetsspråk:

«Med tanke på at kvensk ikke er Koivulehtos eget morsmål, er innsatsen hennes for å ta språket i bruk intet mindre enn imponerende. Det har ikke alltid vært enkelt å finne egnede ord og begreper som passer artiklenes behov, og Koivulehto har brukt mye tid på å finne eksisterende ord i det kvenske språkmiljøet. Ofte har hun måttet konstruere nye ord.»

– Kvensk er et truet språk. Derfor er det en glede for oss å kunne gi denne prisen til noen som har gjort en stor innsats for å bruke dette språket. Koivulehto har bidratt til å styrke språkets posisjon i samfunnet, og med Ruijan Kaiku har språkbrukerne fått en arena der kvensk har blitt mer tilgjengelig i hverdagen, sier direktør i Språkrådet (Kieliraati), Åse Wetås.

Deles ut for andre gang
Den kvenske språkprisen er opprettet av Språkrådet (Kieliraati) for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for å fremme kvensk språk. Vinneren mottar 25 000 kroner og et diplom. Prisen deles ut annethvert år, og den ble delt ut første gang i 2017 til Eira Söderholm og Agnes Eriksen. I år deles prisen ut 25. april, dagen før den kvenske språkdagen.

Tid: 25. april kl. 17.00–19.00
Sted: Målstova i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Kontakt: kommunikasjonssjef i Språkrådet, Anne Kirkhusmo, tlf. 416 74 13