Her er forsiden av begeistringsdokumentet fra Vadsø Museum – Ruija Museum hvor de lanserer deres planer og ideer for Bietilægården. (Foto: M. Milch Gebhardt/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum; Grafisk prod.: Norconsult)

 

Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum har store planer for Bietilægården.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

6. august lanserte Vadsø museum – Ruija kvenmuseum deres nye visjoner for hvordan Bietilægården kan brukes i fremtiden, dette gjorde de i form av et begeistringsdokument. Med dokumentet ønsker museet å vekke engasjement og begeistring for det unike og freda gårdsanlegget, kommer det fram i en pressemelding fra Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Når gårdsanlegget ble fredet i 1990 sa Riksantikvaren at stedet er «like viktig som slottet». I museets dokumentet skisserer de ideer og mulige aktiviteter som kan foregå på området, og ideen om Bietilægården som kvensk kulturhus og besøksresidens lanseres.

Ønsker et lokalt engasjement

«Vi framhever også mulighetene for å bruke gården i forsoningsarbeidet gjennom kunst- og kulturaktiviteter som ble foreslått av Sannhets- og forsoningskommisjonen etter deres utredning av fornorskning og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner i Norge», skrives det.

Museet skrivet at de ønsker et lokal engasjement og samarbeid med foreninger, og kvenske / norskfinske interessegrupper om aktivering av Bietilægården, de ønsker også at det lokale næringslivet og reiselivet skal kunne dra nytte av aktivitetene og støtte opp under planene. Besøksresidensen er tiltenkt enkeltpersoner og miljøer som ønsker å fordype seg i kvenske / norskfinske temaer.

«Bietilægården er ikke minst interessant – og freda – nettopp på grunn av sin spesielle kvenske historie og byggeskikk, og må brukes aktivt for at den skal bevares for fremtidige generasjoner», står det i pressemeldingen.

Oppfordrer til å ta kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum skriver selv i introduksjonen:

«I et bevaringsperspektiv bør eldre bygninger brukes, det må bo folk i husan og være lys og varme på i stuene. I et miljøperspektiv er gjenbruk av eldre bygg mer bærekraftig enn å bygge nytt.»

Naturlig samarbeidspartner på eier- og forvaltningssiden er Vadsø Kommune, og kulturminneforvalter Troms og Finnmark fylkeskommune. Ellers oppfordrer museet kvenske / norskfinske interesseorganisasjoner, kystlaget, historielaget og miljøer som naturlig kan knytter til gårdsanlegget om å ta kontakt for innspill og samarbeid.

«En av visjonene for fremtidens bruk av Bietilægården er å bygge fellesskapsfølelse, identitet, stolthet og kunnskap om kvener/norskfinner og vår felles historie på Nordkalotten», skrives det i begeistringsdokumentet.