Marie Konstanse Skogstad og omslaget på hennes nye diktsamling. (Foto: Privat)

 

På pallen i kvensk skrivekonkurranse i fjor, diktbok-debuterer i år.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nå kommer det ei ny bok om jakten på en kvensk identitet, melder Ruija forlag. I oktober bokdebuterer nemlig Marie Konstanse Skogstad med en diktsamling om tapet av det kvenske språket og en kvensk identitet.

Det var i 2021 at forfatteren vant andrepremie i den store kvenske skrivekonkurransen, også da med et dikt.  Marie Konstanse Skogstad er oppvokst i Kvalvik i Lyngen og i dag bosatt i Tromsø.

Boka har tittelen «Tanker om et tapt språk / Ajatuksii menetetystä kielestä», og forlaget skriver i ei pressemelding:

«Diktene er klare og rene i formen, men lodder dypt i jakten på en kvensk identitet som har gått tapt. Forfatteren leter i minner, ord, gjenstander og tradisjoner, så vel som i fornorskningsprosesser, fortielse og skam: Hva er det kvenske, hvorfor har så mye av det blitt borte, hva finnes fortsatt og hva kan gis nytt liv?»

Styreleder Erlend Skjetne i Ruija forlag opplyser at det vil bli et lanseringsarrangement for nyutgivelsen, den finner trolig sted i november, og dato for tilstelningen vil bli fastsatt nokså snart.

Når det gjelder språkform, så er Skogstads dikt skrevet på norsk, men forfatteren prøver seg også fram i det kvenske språket.

«Boka prydes av flotte fotografier, de fleste tatt av forfatteren selv», melder forlaget.