Under årets landsmøtet til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto var temaet urfolk en av hovedsakene som ble diskutert.  Etter møtet fikk vi NKF-leder Hilja Huru til å avklare litt rundt saken.

– Den uttalelsen som kommer fra landsmøtet nå sier at vi først og fremst ønsker en utredning om fornorskningsprosessen og de overgrepene som er gjort ovenfor kvenene, forklarer Hilja Huru.

Vedtaket ga ikke noe klart svar på om hvorvidt kvenene skal erklære seg selv som urfolk.
– Det er et komplisert spørsmål, både i forhold til om det er et politisk begrep eller det å være urfolk er en følelse man har, så det er ikke så lett å si klart ja eller nei til dette, påpeker Huru.