Sverige har nå 9 kommuner i forvaltningsområdet for meänkieli. Bildet viser universitetet i den siste kommunen på lista; Umeå. (Foto: Mikael Lundgren/Umeå universitet)

 

Også Umeå i Sverige har blitt en del av forvaltningsområdet for meänkieli.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

 

I Sverige har regjeringen besluttet at også Umeå kommune skal inngå i forvaltningsområdet for meänkieli. Med det utvider Umeå et ansvarsområde for nasjonale minoriteter som til nå har omfattet samisk og finsk. Det er Umeå kommune som skriver dette på sin hjemmeside.

– Jeg sier paljon onnea, gratulerer til alle tornedalinger og meänkielitalende i Umeå, sier Tomas Wennström, Umeås minoritetsansvarlig i kommuneledelsen.

– Meänkieli, som betyr «vårt språk,» er et av de truede minoritetsspråkene i Sverige. Mange tornedalinger kan bevitne hvordan det på 1950-tallet var forbudt å snakke sitt eget språk i skolen. Derfor er det gledelig at regjeringen nå har bevilget Umeå kommune å inngå i forvaltningsområdet for eänkieli sammen med finsk og samisk, sier Wennstrøm.

Umeå kommune melder at når en kommune eller landsting eller region inngår i et forvaltningsområde, trår det i kraft særskilte rettigheter for innbyggerne:

«Det innebærer blant annet at de nasjonale minoritetene skal kunne anvende sitt språk i kontakt med myndigheten og myndigheten skal se til at det finnes språkkyndig personell. Kommunen skal også kunne tilby førskole og eldreomsorg på minoritetsspråket,» melder kommunens folk.

Status i Sverige i dag er at 66 kommuner inngår i det finske forvaltningsområdet, 25 i det samiske og nå 9 kommuner i forvaltningsområdet for meänkieli. Vi tar her med at tilsluttete kommuner får et statsbidrag basert på innbyggertall. Tall for 2018 viser at regjeringen satte av nær 123 millioner svenske kroner i tiltak for nasjonale minoriteter, hvorav 85,5 millioner gikk til kommuner og landsting med i forvaltningsområdene.