Bjørn Arne Steine er seniorrådgiver på Stortinget, og ses her sammen med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen under et besøk i Børselv i fjor høst. (Foto: Arne Hauge)

 

Stortinget svarer: – Ingen kvener søkte på stillingene.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Vi forstår godt savnet av noen med kvensk kultur- og språkkompetanse i sekretariatet, men ingen kvener søkte på stillingene, sier seniorrådgiver Bjørn Arne Steine i Stortingets ledelsessekretariat.

Bakgrunnen er tilsettingen av sekretariat for sannhets- og forsoningskomiteen, der 3 av 3 stillinger ble besatt med personer med samisk bakgrunn og/eller kompetanse. Og ingen med kvensk. Dette vakte kritikk, blant annet fra Norske kveners forbund, som også spør seg hvorfor de aldri ble kontaktet med forespørsel om gode kvenske kandidater.

Les mer her:  Har Stortinget allerede glemt kvenene?

– Vi er sikre på at dette vil bli løst på en fullt ut god måte. Også vi ønsket oss søkere med kvensk bakgrunn og kompetanse da vi lyste ut stillingene, men det fikk vi dessverre ikke, sier Steine til Ruijan Kaiku. Han opplyser at stillingene ble kunngjort i henhold til reglene for offentlige ansettelser, åpent og svært bredt og 2 ganger for lederstillingen.

Ba ikke om hjelp

Vi presiserte både i kunngjøringstekstene og i de offentlig diskusjonene i etterkant at det var svært ønskelig med søkere med kvensk og samisk språk- og kulturkompetanse, slik at aktuelle søkere var oppfordret til å søke. Alle som interesserer seg for denne saken vil ha vært godt kjent med at disse stillingene var ute og at det var et sterkt ønske å få søkere med slik kompetanse. Vi gikk ikke direkte ut og ba verken samiske eller kvenske organisasjoner eller miljøer om hjelp, men de fleste av disse deltok i debatten om sammensetningen av sekretariatet og hadde alle muligheter til selv å be aktuelle kandidater søke, sier han.

– Kommer dere til å hente inn kvensk ekspertise? Og hvordan?

Vil ta grep

Ja, det var klart da vi så at vi ikke fikk slik kompetanse i sekretariatet i første omgang. Både kommisjonen, sekretariatet og vi er klar over denne problemstillingen og enige i at det er helt avgjørende at kvensk språk- og kulturkunnskap er tilgjengelig for kommisjonen og sekretariatet.

Det vil selvfølgelig bli tatt grep for å sikre det, men hvordan det konkret blir gjort er ikke avgjort ennå. Ut over det kan jeg ikke kommentere for eksempel forslaget om å øke bemanningen i sekretariatet nå, sier Bjørn Arne Steine.