Selv om de trives godt på Tuomainengården, gleder Mia Krogh og Lisbeth Dragnes seg til å flytte inn i kvenmuseets nye lokaler. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

–En viktig oppgave for oss blir å formidle at kvener er noe som finnes, og ikke noe som har vært. Det finnes fortsatt en levende kvensk kultur, og akkurat det har vi veldig lyst til å bidra til å vise frem, sier Mia Krogh og Lisbeth Dragnes ved Ruija kvenmuseum. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Duoen har brukt sommeren blant annet til å følge med på byggeprosessen av kvenmuseumslokalene oppe ved Grensen, samt planlegge hva det nye museet skal inneholde.

–Det er veldig spennende, og heldigvis ser alt til å gå i rute. Vi håper og tror at alt skal bli ferdig i tide, sier avdelingsleder Mia Krogh.

Men når «i tide» er, kan ikke Krogh spesifisere presist.

–Det blir neste år en gang. Vi har ikke satt noen dato, men vi ser for oss at det antagelig blir tidlig på høsten 2021, sier hun.

Avdelingsleder Mia Krogh ved Ruija kvenmuseum. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Ombygging 

For et par år siden tok kvenmuseet over NRK Finnmarks gamle kontorlokaler på Grensen i Vadsø. Nå er en del av bygget revet ned, og skal erstattes av et nytt tilbygg. Krogh kan fortelle at selve museet ikke blir så mye større, men det blir en ombygging.

Det blir samme størrelse som før, men nybygget skal være mer tilpasset museets behov. Det er i den nye delen hovedutstillingen blir, forteller hun.

Mia Krogh forteller at utstillingsdelen blir på rundt 100 kvadratmeter.

–Det som på «museums-språk» kalles basisutstilling, altså vår hovedutstilling, regnes som én utstilling. Og så vil vi sette av plass til midlertidige utstillinger. For eksempel i det som var den gamle kantina, blir noen vegger slått ut slik at man kan ha utstillinger der. Men det lokalet vil også kunne bli brukt som kafé om sommeren og til ulike formidlingsopplegg for blant annet skoleelever, sier hun.

Da de overtok besto bygningsmassen av en del råkjeller som ikke var tatt i bruk. Også her tas det grep for å møte museets behov.

–Gjenstander, fotografier og så videre skal vi lagre i egne lokaler i kjelleren. Her blir skal vi ha klimasystemer så vi kan bevare dette på best mulig måte, forklarer Krogh. 

Kunstner Åsne Kummeneje Mellem hadde utstillingen Kven er kven på Ruija kvenmuseum i fjor. (Foto Heidi Nilima Monsen)

Nye bruksområder

Også det som tidligere var NRKs store studio skal få nytt bruksområde.

–Her ser vi for oss å kunne ha seminarer, men det er også mulig å ha utstilling her, sier avdelingslederen.

I forbindelse med fjorårets Kvenfestival hadde Åsne Kummeneje Mellem sin utstilling «Kven er kven» i nettopp dette lokalet.

–Kunstforeninga har leid lokalet til sine utstillinger, og det kan fortsatt brukes til dette når det ikke skal holdes seminarer der, sier hun.

–Alt i alt får vi en god del plass til utstillinger, men hovedutstillingen som vi nå jobber med blir å få mest plass.

43 millioner
Etter flere tiår med jobbing, prosjekter og søking fikk kvenmuseet i 2018 en tildeling på 43 millioner over statsbudsjettet.

–Alt i alt har prosessen tatt veldig lang tid, men den siste søknaden gikk ganske kjapt igjennom. Jeg tror til og med folk som jobba med prosjektet ble overrasket da det kom, ler Mia Krogh.

Hun legger til at fylkeskommunen og Vadsø kommune som eiere av museet også har bidratt.

–Vi ser jo at det koster penger å bygge nasjonale bygg. I en slik sammenheng er ikke 43 millioner spesielt mye. Summen høres kanskje stor ut, men vi har måttet kutte en del i prosjektet. Nå angrer vi litt på at vi ikke søkte om mer, smiler Krogh.

Hun forteller at i løpet av de siste tiårene der man har jobbet for å få på plass kvenmuseet, har vært involvert i en del forskningsprosjekter og laget midlertidige utstillinger. Nå skal de gå igjennom dette materialet, og se hva som kan brukes videre.

– Vi har masse spennende materiale, og det blir artig å gå igjennom alt og se hva vi faktisk har, sier formidler Lisbeth Dragnes.

Spennende formidlingsjobb

Lisbeth tror det til og med kan bli et luksusproblem å sette sammen basisutstillinga.

–Vi har så mye materiale, og vi ser allerede nå at det er mange temaer vi ønsker å bygge utstillinger videre på, sier hun.

Blant annet ser de på muligheter for å rullere litt på utstillinga, men også bruke en del moderne teknologi for å få vist frem mest mulig og for å holde utstillinga oppdatert.

–En viktig del av museet blir jo også å ha midlertidige utstillinger og seminarer for å ha fokus på spesielle temaer når ting er aktuelt. Det blir viktige supplement til basisutstillinga, sier Krogh.

Et levende museum

Begge er klar på at de ønsker et levende kvenmuseum, og ikke et mausoleum over en døende kultur.

–En viktig oppgave for oss blir å formidle at kvener er noe som finnes, og ikke noe som har vært. Det finnes fortsatt en levende kvensk kultur her, og akkurat det har vi veldig lyst til å bidra til å vise frem, påpeker Lisbeth som håper at hovedinntrykket etter man skal sitte med etter å ha sett utstillinga, skal være at kvenene og norskfinnene lever.

– Kulturen er her og språket brukes, og det kvenske skal fortsette å utvikle seg i framtida, sier Lisbeth som gleder seg voldsomt til å sette sammen hovedutstillinga, men også til å jobbe med arkivet og finne plass til samlinga av foto og gjenstander, sier hun. 

–Vi merker at det har vært en oppblomstring i interessen rundt det kvenske. Da vi arrangerte Kvenfestivalen her i Vadsø i fjor fikk vi mange positive tilbakemeldinger, og vi opplever generelt mer positiv omtale av det kvenske og at flere kvenske arrangementer dukker opp. Spesielt artig er det at yngre engasjerer seg, gjør ting i kvensk ånd og tar i bruk kvenske begreper og symboler. De ønsker å vise sin stolthet over å være kvensk, og det synes vi er utrolig bra. Det er jo de som er fremtiden. Slike ting gjør at vi får økt motivasjon til å satse videre, legger Mia Krogh til.

Nasjonalt kvenmuseum
Selv om de ikke har fått tittelen offisielt, har Ruija kvenmuseum påtatt seg ansvaret med å være et nasjonalt kvenmuseum, og ikke bare et lokalt museum for den kvenske og norskfinske kulturen og historien i Vadsø- og Varangerområdet.

–I og med at vi ligger i Vadsø, så er det jo naturlig at vi tar utgangspunkt i det i utstillingene våre, men tanken er at vi skal vise kvensk kultur og historie fra hele landet, sier Lisbeth.

Avdelingsleder Mia Krogh presiserer at Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk og norskfinsk kultur og kulturhistorie, selv om de ikke har fått status som nasjonalmuseum ennå.

– Prosjektet vårt heter Nasjonalt museum for kvener og norskfinner, men om kvenmuseet noen gang vil få en offisiell nasjonalmuseumsstatus vet vi rett og slett ikke. Det er noe vi enten må etterspørre eller få tildelt. Det henger litt i det blå. Uansett har vi påtatt oss denne rollen, og vi ønsker å være et museum for alle kvener og norskfinner i Norge, sier hun.

Ulike tilbud inntil videre
Fram til reåpningen av kvenmuseet kan man likevel oppleve kvensk kultur på ulike vis selv om museet i Vadsø er stengt.

–Siden vi i sommer dessverre må holde dørene stengt og ikke tar publikum inn på anleggene, kan publikum få se deler av Varangerhusutstillingen på Tuomainengården. Vi har også vært med på å sette opp en natur- og kultursti i Skallelv, og nå har vi også en digital kulturløype i Vadsø hvor publikum kan sammenligne byen i dag med gamle bilder fra digitalt museum, forteller Lisbeth.

I tillegg har museet en liten butikk på Esbensengården hvor man blant annet kan kjøpe bøker med kvensk historie.

–På grunn av koronarstriksjoner kan vi ikke ha større grupper her samtidig, forklarer hun.

 

Ruija kvenmuseum i Vadsø bygges for tiden om (Foto: Heidi Nilima Monsen)