Alta Museums kvenske prosjekter legges midlertidig på is på grunn av permitteringer. (Heidi Nilima Monsen)

 

Alta museum må permittere ansatte på grunn av koronasituasjonen. Dette får konsekvenser for arbeidet med kvensk historie og kultur.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Vi har permittert de aller fleste ansatte en måned, og dette vil bety redusert og utsatt kapasitet i år. Vi må i tillegg omprioritere en del ressurser på grunn av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Dette kan også føre til litt redusert kapasitet, noe som blant annet gjør at tiltenkt arbeid med kvenske historie og kultur utsettes noe. Samtidig forsøker vi også å utvikle nye prosjekter og ideer – også innenfor det kvenske, sier direktør ved Alta museum Jan Dølør.

Kristin Nicolaysen. (Arkivfoto)

Legges på is

Det er Kristin Nicolysen som hovedsaklig jobber med kvenske samtidsprosjeker ved museet i Alta. Kommende mandag går hun ut i en måneds permisjon.

– Det blir jo litt rart, men så lenge vi har kommet fram til en ordning der hver av oss har en måneds permisjon, så føles det greit og demokratisk, sier museumslektoren.

Det aller første som måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen var feiringen av kvenfokets dag.

–Vi har et fint samarbeid med kvenforeninga om arrangementet her på museet, og vi vi gledet oss veldig det. Derfor var det ynd at dette måtte avlyses, sier hun.

Nicolaysen forteller at et av de viktigste oppgavene på museets seksjon for samtidig og historisk tid er å formidle Altas kvenske historie, språk og kultur.

– Vi jobber med å bygge på basisutstillingen vår med en utstillingen Havlandet, og her er det kvenske en viktig del. Også i utstillingen om Altas samtid har det kvenske en viktig rolle. Disse utstillingene skulle etter planen åpnes våren 2021, men per nå er det usikkert når vi får disse klare, sier hun.

En av grunnene til at arbeidet med disse utstillingene nå stopper opp, skal være fordi de ordnære museumsansatte denne sesongen må ta oppgavene som de sommeransatte vanligvis ville tatt.

Nytt kvensk prosjekt

Selv om flere kvenske prosjekter må legges på vent på grunn av koronasituasjonen, har Alta museum valgt å tenke nytt for å styrke den kvenske satsingene.

–Da det ble utlyst nasjonale koronamidler, valgte vi å initiere prosjektet «Kvenske fortellinger i Alta: Alta museum på skattejakt». Her vil vi fokusere på de mange ufortalte historiene om det kvenske her i Alta, som for eksempel stedsnavn, familienavn og forskjellige hendelser, forteller hun.

Det er foreløpig ikke avklart om museet vil få midler til dette immaterielle kulturarvprosjektet.

–Vi håper jo at dette skal gå i orden, og vi ser for oss at dette kan være begynnelsen på et stort innsamlingsarbeid. Vi vet allerede at det ligger mange skjulte kvenske skatter her i Alta, og de ønsker vi å få de fram og gjøre mer tilgjengelig for folk, sier Kristin.

Hun forteller at koronatida også har gjort museet oppmerksom på at de må nå ut til publikum på ny måte.

– Jeg tror vi vil bruke uterommet mer, også i forhold til det kvenske. Kanskje vi lager en altavandring med ulike kvenske elementer, sier hun.

Forventer betydelig inntektsreduksjon

Museumsdirektør Jan Dølør forteller at når det gjelder tilskudd, har museet så langt fått informasjon om at de kan gå ut fra at de tilskuddene som de har fått ikke vil bli redusert selv om koronasituasjonen har gitt redusert kapasitet. Men de skal ikke ha fått informasjon om at det blir gitt noe ekstra tilskudd.

– De økonomiske ordningene som er etablert så langt for å kompensere for konsekvensene av koronasituasjonen treffer i liten grad oss. Vi får litt nytte av ordningen med redusert moms, og vi kan søke på ordningen om noe dekning av faste kostnader knyttet til vår salgsrettede virksomhet. Vi er fullt klar over at det er mange som er rammet mye hardere enn oss, særlig reiselivsbedriftene, men vi står også ovenfor et år hvor vi forventer betydelig reduksjon i markedsinntektene, forklarer Dølør. I fjor utgjorde markedsinntektene 36 % av totalinntektene, og direktøren sier museet planlegger året ut fra en antakelse om at det kun blir lokale og norske gjester i år.

– Det får store konsekvenser for oss, siden det internasjonale markedet i en normalsituasjon utgjør ca 75 %. Så i sommer planlegger vi ut fra under 10.000 besøkende i en periode hvor vi normalt ville hatt omtrent 40.000 besøkende, røper han.

De siste årene har Alta museum hatt arrangementer tilknyttet Kvenfolkets dag. Foto: Heidi Nilima Monsen