Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket sitter på det nye Troms og Finnmark Fylkesting. (Foto: Privat)

 

Det nye fylkestinget for Troms og Finnmark har en gylden mulighet til å ta ansvar, mener Nordkalottfolket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nordkalottfolket sier seg glade for at tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur nå skal fordeles fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

«Det er svært gledelig. Det er her i nord mesteparten av kompetansen på kvensk kultur sitter, og det er derfor naturlig at man får forvalte disse midlene,» heter det i ei pressemelding fra Toril Bakken Kåven, representant for Nordkalottfolket på Troms og Finnmark Fylkesting.

I pressemeldingen omtales potten til kvenske formål (rundt 10,5 millioner kroner for 2020), som forsvinnende liten i forhold til behovet. Nordkalottfolket skriver at Troms og Finnmark fylkesting her har en gylden mulighet til å starte det nye året med å virkelig ta ansvar for en sak – nemlig kvensaken.

«Man bør aktivt jobbe for at de økonomiske virkemidlene til kvenske formål skal økes. Her kan man kjøre i kjempefint tospann med de kvenske organisasjonene. Sammen vil man være mye sterkere når man går til Storting og regjering og argumenterer for økt satsing på kvensk kultur,» melder Bakken Kåven.

På det nye fylkestingets samling i Tromsø tidligere i desember, la Nordkalottfolket i den forbindelse fram en uttalelse, hvor de grunnga sitt ønske om økt statlig satsing også på kvensk kultur. I pressemeldingen er teksten til uttalelsen lagt ved, slik går den:

«Troms og Finnmark Fylkesting er tilfreds med at ansvaret for tildeling av tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, er flyttet over fra departementet og over til Troms og Finnmark Fylkesting. Dette gir større nærhet til de fleste støttemottakere. Den kvenske kulturen har lidd under fornorskningen, og det haster med språk- og kulturtiltak som kan sikre den kvenske kulturen som viktig og naturlig del av nord. Det er fortsatt stort behov for midler til ulike språk- og kulturtiltak om kvensk og norskfinsk kultur skal være bærekraftig og levende. Troms og Finnmark Fylkesting vil, i samråd med et kvenske og norskfinske miljøet, jobbe for å øke bevilgningene betydelig til kvenske og norskfinske formål.»