Snømåking er et bra tiltak for å beholde verdien på bygg, være seg bygget er nytt eller gammelt og verneverdig. I det sistnevnte tilfellet fins det penger til mer inngripende vedlikehold. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto) 

 

Mottar millionbevilgninger fra Kulturminnefondet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– En krone fra Kulturminnefondet fører til tre og en halv kroner i samlet innsats for å bevare kulturminnet. Ikke bare for at det skal berges, men også for at det skal brukes og fylle viktige funksjoner også inn i framtiden, seier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet behandler søknader og gir tilskudd til private eiere av verneverdige kulturminner, og bevilget i mars måned kroner 708.000 til kulturminner i Troms og Finnmark fylke. På landsbasis i mars måned ble det bevilget 11,3 millioner kroner til 84 private eiere av verneverdige kulturminner.
Hittil i år har Kulturminnefondet gitt tilsagn om drøyt 31 millioner kroner til 225 kulturprosjekt over hele landet.

Totalt fra 1. januar til mars i år melder Kulturminnefondet at de har behandlet 600 søknader med samlet søknadsbeløp på 165 millionar kroner. Fordelingen på landsbasis viser at de fleste av landets kommuner er representert, med 204 kommuner så langt i år.

– Prosjekt som er støttet av Kulturminnefondet skaper store ringvirkninger lokalt. Erfaringer viser at det i stor grad blir benyttet lokale håndverkere og materialer, sier Bjørgen.

Vi tar med at Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende. Private eiere kan dermed når som helst søke Kulturminnefondet om stønad til istandsetting av sitt verneverdige kulturminne, det være seg hus og busted, fartøy, kulturlandskap og hageanlegg.