Isotinkapolitikkari ja alattiolainen Bengt Rune Strifeldt vastaa kritikkhiin. (Kuva: Arne Hauge)

 

– Det kvenske blir veldig stemoderlig behandlet, sier Bengt Rune Strifeldt, som blant annet røper å ha irettesatt stortingspresidenten.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Stortingspolitikeren Bengt Rune Strifeldt (Frp), som er fra Ariniemi/Amtmannsnes i Alattio/Alta, har blitt forelagt intervjuet Ruijan radio har gjort med kvenforbundets leder Kai Petter Johansen, der han kritiserer myndighetene og nordnorske stortingspolitikere for manglende interesse for kvensaka og kvenenes rammevilkår.

Les også: Etterlyser mer interesse fra stortingspolitikere

Strifeldt sier til Ruijan radio at han er enig med Johansen:

– Jeg føler at det kvenske blir veldig stemoderlig behandlet i diskusjonene, når vi snakker om nasjonale minoriteter, og mange trekker også fram urfolk i dette.

Irettesatte stortingspresidenten

Stifeldt, som selv har kvenske aner, sier han flere ganger har irettesatt folk på Stortinget på at når man snakker om folket i nord, så er det om et område som er tuftet på tre folkegrupper.

– Jeg har til og med irettesatt stortingspresidenten på at vi ikke er tuftet på to-, men på tre folk, sier han, og legger til:

– Vi må også ta det kvenske med, det er en viktig kulturarv for oss her i nord som vi må ta vare på, sier Strifeldt.

Har sviktet kvenene

På spørsmål om hvorfor rammevilkårene mellom de ulike etniske gruppene i nord er så forskjellige, og at det mellom samiske- og kvenske spriker med rundt en halv milliard kroner, sier Strifeldt følgende:

– Det samiske folket og det samiske har fått en oppblomstring, og det synes jeg er veldig bra. Der er vi på rett vei. Men det går nok kanskje dessverre utover det kvenske også, med en gruppe som er for dominerende, og det henvises hele tiden til det samiske, sier han.

– Det er vel så viktig at vi ivaretar det kvenske på en god måte, og der legger jeg meg helt flat. Vi har sviktet totalt, sier stortingspolitikeren.

Bidrar gjerne

– Det skal sies at jeg aldri har blitt kontaktet av kvenforbundet. Jeg har en åpen invitasjon til dem, de må gjerne ta gjerne kontakt med meg for et møte, så kan vi se på hvordan vi kan få ut litt bredere informasjon til stortingspolitikerne, slik at det er lettere ved neste korsvei. Der skal jeg absolutt være med å bidra, sier Frp-politikeren.

– Det er viktig å få synliggjort det kvenske, og hvor viktig det er i nord, og jeg vil bidra der jeg kan for å være en døråpner for det kvenske miljøet, sier Strifeldt.

Hele intervjuet kan høres i episode 135 hos Ruijan radio: