Går forslag til statsbudsjett gjennom, kan direktør Ole Martin Lislevand endelig skape det kvenmuseet som Vadsø, Sør-Varanger og Norge fortjener. (Foto: Arne Hauge)

 

– Mange har jobbet lenge og hardt for dette. Det er bortimot uvirkelig å komme i mål, sier Ole Martin Lislevand, direktør for Sør-Varanger museum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det første Ole Martin Lislevand gjorde da han overtok som direktør for Sør-Varanger museum for snart 2 år siden, var å stelle i stand ny søknad om penger for å bygge om det gamle NRK-bygget. Slik at det på verdig måte kunne huse det norske kvenmuseet, Ruija kvenmuseum.

– Vel, faktisk begynte jeg med søknaden før jeg offisielt startet i jobben, sier Lislevand, Ruijan Kaiku møtte ham utenfor bygget det er tale om. Regjeringen foreslo tidligere i oktober et samlet statlig tilskudd på 43 millioner kroner, nok til å en ombygging som setter bygget bedre i stand til å fungere som nasjonalt senter for kvensk og norskfinsk kultur. Les mer om regjeringens budsjettforslag for kvenmuseet her

Prekært behov

Det var en klype-seg-i-armen følelse da nyheten ble kjent. Nesten uvirkelig, sier direktøren, han minner om at kvenmuseets avdelingsleder Kaisa Maliniemi samt mange andre ansatte og ildsjeler har stått på for å nå et punkt hvor myndighetene lot seg overbevise om det prekære behovet.

– Vi har ventet så lenge på disse pengene at det kjennes uvirkelig å endelig få så klar lovnad om dem, sier avdelingsleder Kaisa Maliniemi og direktør Ole Martin Lislevand. (Foto: Arne Hauge)

Ruija kvenmuseum ligger i Grensen 1 nært Vadsø sentrum, og ble i sin tid bygd for å huse kringkasting og ingen museal virksomhet. Lislevand og Maliniemi sier at det er spesielt 2 prekære forhold de nå kan gjøre noe med.

Universell utforming

Det ene handler om forsvarlig oppbevaring av remediene, kort sagt ta vare på historien, og det andre handler om å legge bedre til rette for besøkende med universell utforming og tilfredsstillende utstillingsrom slik at historiene kan fortelles på en god måte, sier de.

Historien om de norskfinske innvandrerne til Sør-Varanger lar seg vanskelig videreformidle løsrevet fra den øvrige historien til steder som eksempelvis Vadsø. Ledelsen har da også bestemt seg for å dra Vadsøs historie inn i historien om kvenene, slik at museet blir et museum for alle.

Det er med skrekkblandet fryd vi nå endelig setter i gang, sier Lislevand og Maliniemi, naturligvis med det forbehold at regjeringens budsjettforslag blir vedtatt.