Ivar Johnsen må denne uken sende ut permitteringsvarsel fordi NKF ennå ikke har fått utbetalt driftsmidlene fra KMD. 
Foto: Heidi Nilima Monsen

Driften i NKF stoppes opp inntil videre. – Situasjonen departementet har satt oss i er uholdbar, sier generalsekretæren. 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har ennå ikke fått utbetalt de tildelte driftsmidlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå sender generalsekretær Ivar Johnsen permitteringsvarsel på vegne av organisasjonens to ansatte.
– Hadde vi i det minste visst når pengene kommer, så kunne vi planlagt ut fra det, men nå vet vi ingenting. KMD kan ikke fortelle oss noe konkret. Denne situasjonen er uholdbar, sier Johnsen som ikke har fått lønn siden februar.

Ny ordning
Situasjonen NKF nå har havnet i er på grunn av endring i utbetalingsordningen av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På nyåret fikk ikke organisasjonen utbetalt forskudd på midlene. Istedenfor skulle hele driftspotten utbetales i mars eller april. I tillegg fikk NKF beskjed om at de var nødt til å bruke opp hele fjorårets pott innen årskiftet, noe som førte til at de ikke hadde mulighet til å spare opp midler for de tre-fire første månedene.
– Dette er alt for dårlig planlagt av departementet, konkluderer Johnsen.

Store konsekvenser
Permitteringsvarselet gir naturlig nok store konsekvenser for hele organisasjonen, ikke bare for Ivar Johnsen og Tomi Vaara som er organisasjonens to anstatte.
– Vi står foran et landsstyremøte i Kiruna i april, så planleggingen i forhold til det stopper opp inntil videre. Nå er det usikkert om vi i det hele tatt får gjennomført landsstyremøtet, sier Johnsen.
– Det begynner også å komme inkassokrav på regninger. Dette får vi heller ikke gjort noe med før vi får penger, sier han.

Les også: Får ikke driftsmidler eller lønn før i april: – Uholdbar situasjon