Gunnhild Skjold er leder for Norsk Målungdom (Foto: Frida Pernille Mikkelsen/Norsk Målungdom)

 

Norsk Målungdom skuffet over at språklovens gode formål ikke blir fulgt opp med det de omtaler som en tydelig og offensiv politikk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

På tampen av februar i år la familie- og kulturkomiteen fram sin innstilling til språklov. Norsk Målungdom skriver i ei pressemelding at loven har mange gode prinsipper, men at de savner politisk oppfølging.

«Språkloven snubler på målstreken», sier målungdommens leder Gunnhild Skjold.

«Vi har sett år etter år at målloven ikke blir fulgt. Vi er redd for at det samme blir tilfellet med den nye språkloven», sier hun. Skjold omtaler det som kun et plaster på såret at flertallet i komiteen ønsker å evaluere loven, og oppfordrer til at de da må vurdere sanksjoner.

Klageretten

Blant de forhold Skjold og målungdommen er særlig skuffet over, er komitéflertallets ønske om å fjerne klageretten for språkorganisasjoner og bytte denne ut med en rett til å påpeke feil. Skjold omtaler klageretten som et viktig verktøy for å sikre at så mange som mulig seier fra.

«Det har vist seg at dette er helt nødvendig for at institusjonene skal følge loven», sier hun. Eksempelvis har målungdommen de senere årene og etter egne opplysninger hjulpet flere enn 200 studenter å klage på manglende nynorskoppgaver.

«Å klage på lovbrudd kan være byråkratisk og vanskelig, spesielt for eksamensstressa ungdom. Nå håper vi at det blir tatt like alvorlig når vi bare kan påpeke feil», sier Skjold.

Positiv styrking

Blant andre forhold målungdommen reagerer på i den nye loven, er manglende krav om at statstilsatte ikke trenger kunne både nynorsk og bokmål. Likevel omtaler lederen det som positivt at komiteen presiserer at nynorsk må styrkes i media, skolen og barnehagen.

Norsk Målungdom opplyser å være den største ungdomsorganisasjonen for språk i Norge. De jobber for nynorsk, for dialektene og for språkmangfoldet.