Katriina Pedersen hos Kvænangen språksenter er fornøyd med årets tildeling. (Kuva: Arne Hauge)

 

Alle de kvenske språksentrene fikk det de søkte om i statlig driftstilskudd for 2024, med unntak av språksenteret i Alta.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg måtte ringe Kulturdirektoratet og sjekke om det stemte, og det gjorde det.

Det sier Katriina Pedersen hos Kvænangen språksenter, etter at det ble klart at språksenteret er den store «tilskuddsvinneren» med 1 700 000 kroner i statlig driftsstøtte for 2024.

Les også: Dette får de kvenske organisasjonene i år

I forrige uke kunne Ruijan Kaiku melde at Halti kvenkultursenter IKS, som har seks kommuner som primært nedslagsfelt, får rekordhøye 1 650 000 i driftsstøtte for 2024, inkludert støtte til gjennomføring av Paaskiviikko (kvenske kulturdager i Nord-Troms).

Pedersen bekrefter at Kvænangen språksenter, som fikk 900 000 i 2023, fikk alt det de søkte om for 2024.

– Vi har fulgt med og visste at potten ble økt, og dermed søkte vi om midler nok til 100 prosent ekstra arbeidskraft, sier Pedersen til Ruijan Kaiku.

Språksenteret har nå lyst ut en 50 prosent og en 20 prosent stilling.

– Dette er midlertidige stillinger. Vi tør ikke å ansette fast uten å være sikker på at potten er like stor i framtiden. Det er uforutsigbart, så vi starter med dette, og så ser vi an om vi skal kjøpe inn tjenester for resten eller gjøre ytterligere ansettelser, sier hun.

I fjor fikk alle språksentrene 900 000 kroner hver, utenom Alta som fikk 750 000 kroner.

I år fikk både Vadsø (1,2 mill.), Porsanger (1 mill.) og Storfjord (1,1 mill.), i likhet med Kvænangen (1,7 mill.), det de søkte om. Alta språksenter fikk imidlertid noe mindre enn omsøkt. De søkte om 1,6 millioner, og fikk en tildeling på 900 000 kroner.

Pedersen sier at alle språksentrene trenger flere folk, men at det ikke er sikkert alle var klar over at potten ble økt.

Les også: Det blir noen ekstrakroner til kvenene i 2024

Videre sier hun at Kvænangen språksenter var veldig tydelig i sin søknad:

– Vi viste til hvilke behov vi har, og likeså hvilke konkrete tiltak som ville ryke hvis vi ikke fikk det vi trengte, sier hun.

Hun sier at hun er både glad og stolt over tildelingen.

– Nå skal vi prøve å gjøre en god jobb med disse midlene, avslutter Pedersen.

 

Her er oversikt over nasjonalt driftstilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur: