Rolf Wilhelmsen. (Foto: Privat/Nordkalottfolket)

 

«Med både samiske og kvenske foreldre, var han en typisk finnmarking.» Nordkalottfolket minnes sin partikollega og gode venn Rolf Wilhelmsen. Rolf var fra Porsanger, og bosatt i Alta.

 

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at Rolf Wilhelmsen døde 01.02.2023.

Allerede den gang vi startet vårt politiske arbeid i 2005 under navnet Finnmarkslista (som siden ble til Nordkalottfolket), ble Rolf spurt om å stå på lista. Etter litt betenkningstid svarte han ja, og har siden vært en svært sentral skikkelse hos Nordkalottfolket.

Rolf deltok aktivt i oppbyggingen av vårt politiske ståsted og i oppbyggingen av organisasjonen. Ikke minst var han viktig bidragsyter til den nordnorske og spesielle organisasjonskulturen som kjennetegner Nordkalottfolket. Han er vokst opp med tre stammers møte i Porsanger, eller Vækker kommune, som han humoristisk kalte det. Med både samiske og kvenske foreldre, var han en typisk finnmarking, med sterke røtter i vår trekulturelle historie.

Gjennom mange år var han en sterk talsmann for at alle tre kulturer måtte behandles med respekt og likeverdighet. Samer og kvener er broderfolk og vi kan ikke behandle søsken forskjellig, var hans mantra. Gjennom hans historiefortellinger lærte vi alle å kjenne en kvensk kultur og historie som for mange var fremmed, og vi forstod budskapet om at kulturene kan ikke gjemmes, de må frem i lyset.

Rolf var en fantastisk scenearbeider, og trivdes aller best bak scenen og som bakspiller. Da han stilte som vararepresentant på Sametinget, var han ikke den som gikk opp på talerstolen. I stedet hanket han inn to statssekretærer som var på besøk, og kjørte dem til Porsanger, viste dem rundt og tok de med til Kventunet i Børselv, hans hjembygd. På den måten ga han kunnskapen sin videre.

Rolf hadde også et formidabelt nettverk og en taleførhet mange ønsket seg. Da organisasjonen trengte 500 underskrifter for å søke om å bli et samepolitisk parti, var det Rolf som alene samlet 280 underskrifter, uten å gjøre noe nummer av det. Mens vi andre var i startgropen, hadde han nesten fullført på egenhånd.

Humøret og humoren til Rolf var i en særklasse. Humor og glede har alltid preget hele organisasjonen og møter hos Nordkalottfolket. Rolf var en stor bidragsyter til at dette både er del av organisasjonskulturen, og faktisk vedtektsfestet. Han hadde vanvittige påfunn og ordspill som var helt hinsides. Et godt eksempel er på et partimøte, hvor fotoapparatet som lå på bordet, umiddelbart ble omdøpt til «Partiapparatet».

Gjennom alle år var han venn med alle, forsøkte å forstå alle synspunkter, og forklarte og lot seg begeistre av både opp- og nedturer. Vi er mange som fikk en nær og lojal venn i Rolf og hans kone Gunn.

Etter hvert ble Rolf syk, men var med på møter så lenge han hadde helse. Vi vet han var like stolt av Nordkalottfolket, som vi var stolte av han, og takknemlig for å ha han med på laget. Vi har nå mistet en av de som var med å grunnlegge Nordkalottfolket, og en person som var manifesteringen av det trekulturelle nord.

Og ikke minst har vi mistet en god venn. Men, Rolfs avtrykk lever videre gjennom vedtektene våre, gjennom trekulturell fokus og ikke minst, at humor på ramme alvor, skal fortsette å være del av våre verdier.

Våre tanker går nå først til hans kone Gunn, og deres fire barn med familier. Vi sørger med dere.

Vi lyser fred over Rolf Wilhelmsens minne.

 

På vegne av Nordkalottfolket
Arne Kristian Vestre og Toril Bakken Kåven