Trygg Jakola. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Flere fornorskningshistorier tilgjengelig på nettet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vi har hørt mange kvenske fortellinger om fornorskning på Ruijan Radio, men det finnes også andre aktører som fanger slike historier på lyd.

En av dem er nettmagasinet Sett Nordfra. I et intervju fra tidligere i juni i år lar de den profilerte kvenen Trygg Jakola slippe til med noen av sine minner og opplevelser knyttet til fornorskningen som har foregått, og, vil mange si, som i ulike former stadig foregår. Likevel ikke så utilslørt og hardt som det blant andre Jakolas far opplevde:

«Jeg husker at pappa fortalte at når han begynte på skolen kunne han bare finsk eller kvensk. Han fikk beskjed om at her skal vi ikke høre det språket. Han fikk smekk på fingrene av læreren fordi han brukte det lokale språket.»

Kan du altså høre Trygg Jakola si i det drøyt 23 minutter lange intervjuet. Her er lenka for deg som vil lytte:

Fornorskning av kvener

Vi tar med at Sett Nordfra er et nettsted for samfunn og kultur, drevet av Torill Olsen. Fornorskning er også tema i et annet intervju hun nylig har presentert på siden sin, hvor du kan høre sametingspresident Aili Keskitalo ta til orde for at etterdønningene av fornorskningspolitikken ennå eksisterer. Og at de samme etterdønningene vil påvirke også framtidige generasjoner.