Nils-Einar Ørnebakk fotografert på hjemplassen, årstallet er rundt 1970. Det andre bildet viser våningshuset og fjøsen på Falsnes. (Foto: Privat)

 

Han mestrer kvensk og skrev i sin tid fire små historier fra livet sitt. Her kan du lese de to siste, velvilligst utlånt av forfatteren selv, Nils-Einar Ørnebakk.

 

Minun muistelus kolme, kvääni:

Jälkhiin minun ensi työkokemusta Sörväärin fiskupruukissa, mie olin tehny tärkkeen päätöksen, mie halusin puhhuut papan kansa hänen omala kielelä.

Kainun kieltä mie olin kuulu lapsuudesta asti. Mie olin puhunu suomalaisten turistiin kansa Akseli-sedän/enon campingilä, ja heidän kansa jokka lainathiin spissaa soutelemhaan vuonola, mutta en papan kansa.

Muistan vieläki ko tulin köökin ovesta sisäle sillä pimmeelä syyspäivänä, papan joka istui aukkeimen uuninoven edessä ja katteli liekkhiin, niin ko hän usheen teki.

Mie aloin vain puhuhmaan, mutta pappa ei reageeranu, ja heti se oli niin ko met olisima tasan puhunheet kainuu.

 

Min historie tre, norsk:

Etter min første arbeidserfaring på et fiskebruk på Sørvær, hadde jeg tatt en viktig beslutning, jeg ville snakke med pappa på hans eget språk.

Det kvenske språk hadde jeg hørt fra barnsbein av. Jeg hadde praktisert språket med de finske turistene på campingplassen til onkel Aksel, og med de som lånte spissa for å ro på fjorden, men ikke med pappa.

Husker enda da jeg kom inn kjøkkendøra den mørke høstdagen, pappa som satt foran den åpne vedovnsdøra og så inn i flammene, slik han ofte gjorde.

Jeg bare begynte å snakke, men pappa reagerte ikke, og straks var det som om vi bestandig hadde snakket kvensk.

 

Minun muistelus nelje, kvääni:

Jälkhiin ko olin reisanu mailmale mulla ei ollu yhthään kenen kansa mie saatoin puhuut kainuu, ja minun kielitaito oli kuolemassa.

Mie hoksasin ette ostan suomalaissii filmii, ja valittin kuulovammaisten tekstin.

Äkkii olin laittanu ittele oppikirjan suomeksi,  ja sillä tavala mie otin ison osan kielestä takasin.

 

Min historie fire, norsk:

Etter at jeg hadde reist ut i verden hadde jeg ingen å snakke kvensk med, og språkkunnskapene mine holdt på å dø.

Jeg kom da på den idé å kjøpe finske filmer, hvorpå jeg valgte tekst for hørselshemmede.

Med ett hadde jeg laget meg lærebok i finsk, og på den måten tok jeg mye av språket tilbake.