Fylkeshuset i Vadsø, Foto: Ina Eliassen

Finnmark fylkeskommunes «Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark» er sendt ut på høring, skriver Finnmark fylkeskommune (FFK) på sine nettsider.

Viktig strategidokument
– Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020 skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark.
Dokumentet gjennomgår situasjonen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark, med det mål å identifisere de viktigste utfordringer for at kvensk/norskfinsk kultur kan bevares og styrkes, skriver FFK.
Dokumentet skal bli et verktøy for økt samarbeid og dialog aktører imellom for å styrke kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Frist for innsending av høringsinnspill er 15. april 2018.
Mer informasjon og høringsdokumenter finner du her: https://www.ffk.no/aktuelt/kvensk-norskfinsk-strategi-pa-horing.595620.aspx