Onsdag 6. desember vil Kven-/innvandrermonumentet i Vadsø sammen med blant annet Holmenkollen, Niagarafallene og Colosseum i Roma, være landemerkene som blir lyssatt i blått og hvitt i forbindelse med Finlands 100-årsfeiring.

100 års markeringen av vårt naboland har foregått gjennom hele året 2017 og vil på Finlands selvstendighetsdag markeres ved at kjente bygninger og landemerker fargelegges i blått og hvitt som flaggets farger. Vadsø by preges i dag av sin kvenske/norskfinske befolkning som migrerte til Nord-Troms og Finnmark fra Finland, Tornedalen i Sverige, og fra Russland i flere bølger på 1700- og 1800-tallet. Det er også kommet flere nye finske innvandrere til Finnmark. I byen ligger også museet, som i dag har regionalt ansvar for kvenene/norskfinnenes historie. Derfor ble det riktig å også markere dagen her. Museet har i år hatt to utstillinger som har inngått i det offisielle programmet for feiringen av Finland 100 år, kunstutstillingen «Kven Connection» og «Kven-/innvandrermonumentet 40 år».

– Å kunne lyssette monumentet i Vadsø er en fin måte å markere vår felles historie på. Det passer også ekstra godt i mørketiden her nord, sier avdelingsleder på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Kaisa Maliniemi.

Kven-/innvandrermonumentet ble avduket 18. juni 1977. Tre statsoverhoder var tilstede, norske kong Olav, kong Gustav av Sverige og president Urho Kekkonen. Monumentet fikk stor betydning for kvenene/norskfinnene, som synliggjorde de som egen gruppe og deres historiske betydning bel anerkjent. Oppføringen av monumentet ble omtalt som «århundrets begivenhet på nordkalotten»!

Stuntet i Vadsø er et samarbeid mellom Varanger museum avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Vadsø kommune som eier monumentet og Kaliber som bistår med selve lyskasterne. Lyssettingen vil foregå i tidsperioden 12.00-22.00 den 6. desember, skriver Varanger Museum i en pressemelding.