Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget» skal sikre det unike miljøet i det grensekryssende Tanavassdraget.

Samarbeidsprosjektet skal pågå i periodene 2017-2019 og har flere delmål: Kartlegging og restaurering av vandringshinder for fisk. Norsk-finsk forskningsdata om utbredelsen av laks, ørret og røye skal sammenstilles og gjøres tilgjengelig i en felles database. Felles overvåkingsprogram av vannmiljøet og felles kunnskapsbase om naturmangfold i Tanaelva.

– Finnmark fylkeskommune er medfinansiør av prosjektet som vil sikre oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk vannregion, samtidig som det grensekryssende samarbeidet vil styrkes gjennom felles kartlegging, planlegging og utveksling av erfaringer, skriver Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.