Museumsforbundet samarbeider med Nord-Troms Museum om seminar om kvensk kultuarv (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Seksjon for immateriell kulturarv i Norges Museumsforbund tar utgangspunkt i kvensk kultur når de arrangerer sitt årlige fagseminar for museumsansatte i mars. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Hvert år setter vi fokus på ulike tema innen museenes arbeidsfelt, med oppmerksomhet på relevant teori, anvendte metoder og praksis. Og i år bestemte vi oss for å samarbeide med Nord-Troms museum om kvensk immateriell kulturarv.

Det sier Ellen Width, styremedlem i Seksjon for immateriell kulturarv i Norges Museumsforbund. I dagene  23. og 24. mars arrangerer de seminar om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv på Halti.

– Vi ønsker gjennom seminaret å aktualisere temaet om hvordan museum kan bidra i forvalting av kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv, forteller museumsforbundet.

Rikholdig program

I følge Width ønsker seksjonen å variere tematikk og geografi når de har sine årlige fagseminarer. Tidligere har de vært blant annet i Setesdal og Valdres.

– I år bestemte vi oss for å samarbeide med Nord-Troms Museum om kvensk tematikk, blant annet fordi vi ønsker å løfte det kvenske i museumssammenheng, og se nærmere på hvordan museum kan sette fokus på den levende kvenske kulturarven, foklarer hun.

– Vi gleder oss veldig til å ha det i nord denne gangen. Jeg håper virkelig at vi får gjennomført det fysisk, sier hun, og forteller at målgruppen først og fremst er museene, men seminaret er også åpen for andre interesserte.

På programmet er det satt opp innlegg av blant annet museumsdirektørene Kaisa Maliniemi, Mia Krogh og Lena Aarekol, Pål Vegard Eriksen og Tove Raappana Reibo ved Halti Kvenkultursenter, Statsarkivar Harald Lindbach, kulturformidlerne Kristin Mellem og Inger Birkelund, samt Elsa Haldorsen og Riinakaisa Laitila.

Fortid, nåtid og framtid

– Vi har lagt opp til et tredelt program, med bolker om historikk, beskrivelse av dagens situasjon og så avsluttes det hele med en diskusjon om hvordan man ser for seg arbeidet videre. I tillegg ønsker vi blant annet å se på hvordan vi kan samhandle med de ulike aktørene i feltet, forteller Width.

Kulturrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune er invitert til å snakke om henholdsvis «Norges rapport til UNESCO – Hva kan vi si om arbeidet med de nasjonale minoritetenes immaterielle kulturarv», samt «Når det usynlige skal synliggjøres – Et fylkeskommunalt blikk på den immaterielle kulturarven».

Har en plan B

Arrangøren presiserer at de tar forbehold om koronarestriksjoner, og har en digital plan B for arrangementet.

– Vi håper selvsagt at vi får gjennomørt seminaret på Halti som planlagt. I tillegg til det faglige, gir slike seminarer viktige rom for uformell kontakt som man vil miste hvis det blir digitalt, sier Ellen Width.

I tillegg til innleggene i kultursalen, er det lagt opp til en eksursjon til Tørrfoss kvengård, samt at Kristin Mellem og Bjørn Andor Drage skal spille kvensk tradisjonsmusikk på kvelden.

Stor stas

Museumsdirektør Kaisa Maliniemi syns det er stas at Norsk Museumsforbund ønsker å ha sitt årlige seminar om immateriell kulturarv på Nord-Troms Museum, og hun fleder seg til arrangementet.

– Her har vi jo en svært frodig kvensk kulturarv, og det kvenske er et av våre viktige satsningsområder, sier Maliniemi.

Hun håper at seminaret vil være med på å skape mer bevisstgjøring rundt det kvenske, og at kulturarven dermed blir mer synlig.