Kvensk er et sterkt truet språk. Språkreir og alle andre gode krefter som trekker i lag, hjelper det? Staten har sett på saken. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Formålet var å få en oversikt over hva som er oppnådd for kvensk språk i fireårsperioden.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Forsiden på rapporten. (Illustrasjon: Kommunal- og distriktsdepartementet)

Og dessuten hva som kan være aktuelt å satse på i årene framover, for det kvenske språket.

«Vi har publisert rapporten fra gjennomgangen av Målrettet plan (2017-2021) – videre innsats for kvensk språk.» Det kunne avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter hos Kommunal- og distriktsdepartementet melde mandag ettermiddag denne uken.

Det betyr i praksis at hvem som helst nå kan lese rapporten, som du finner ei lenke til her: Målrettet plan – videre innsats for kvensk språk

«Takk for godt samarbeid og mange gode innspill til arbeidet», heter det fra departementet.

Rapporten er på 60 sider, men da er også oversettelsen til kvensk inkludert. Med andre ord en relativt kort rapport, som over 5 punkter innleder med tema som fakta om kvensk språk og språkrevitalisering, kravene i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk, samt arbeidet som har vært gjort med å gjennomgå den målrettete planen.

Før det fortsetter med status for tiltakene i nevnte plan, her har tre ulike departement ordet, før rapporten klargjør innspill og erfaringer fra referansegruppen. Også korte trekk om erfaringer gjort i fylkeskommunen og kommunene er med, før vi i punkt fem får anbefalingene fra referansegruppen. Samt fire ulike vedlegg. Før altså den kvenske oversettelsen følger.

Vi kommer tilbake med mer om rapporten etter hvert.