Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø Museum-Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS. Museet består av fire anlegg: Tuomainengården og Esbensengården på Sletten i Ytrebyen, Bietilæanlegget i Indrebyen og Kjeldsenbruket på Ekkerøy 15 km øst for Vadsø. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Vadsø kommune venter med å kjøpe lokaler til kvenmuseet til etter befaring fra Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Før sommerferien bevilget fylkestinget i Finnmark 2.5 millioner kroner slik at Vadsø kommune kunne kjøpe det gamle NRK-bygget til bruk som kvenmuseum. Foreløpig har ikke kommunen lagt inn bud på lokalene.

 

Befaring

– Vi har valgt å avvente en budgivning på NRK-bygget til etter befaring og møte med Kulturdepartementet og Kulturrådet, forteller Vadsø-rådmann Jens Betsi.

3. september får kommunen nemlig besøk av en delegasjon fra Kulturdepartementet og Kulturrådet. De kommer for å diskutere situasjonen for kvenmuseet, samt befare det tidligere NRK-bygget.

– Vi håper dette møtet er så positivt at vi kan legge inn bud i etterkant, sier Betsi.

 

Mer optimist enn tidligere

Vadsø-rådmannen legger ikke skjul på at han håper at man endelig skal finne en god løsning når det kommer til kvenmuseet.

– Vi har jobbet i mange år med dette, uten å lykkes. For å si det mildt. Vi har brukt sikkert over 20 millioner kroner bare på ulike planer. Endelig ser det ut til at vi har et prosjekt alle parter synes å kunne samles om. Dette er en mulighet vi alle er opptatt av å gripe, og nå kan vi være mer optimister enn noen gang tidligere, sier Betsi som nå håper å få på plass de siste økonomiske bitene i kvenmuseumspuslespillet.

 

Dette er saken:

  • Vadsø kommune har brukt over 20 millioner kroner og nærmere 45 år på å planlegge nytt kvenmuseum.
  • Allerede ved museets etablering i 1971 ble det snakket om behov for nybygg. Flere utkast til et skikkelig kvenmuseum ble bestilt fra og med 1980-tallet.
  • Minst seks planlagte museumsbygg i Vadsø har endt på planleggingsbordet, og det anslås at det er brukt minst 14 millioner kroner på ulike små og store forprosjekter. Pengene har stort sett gått til byggefirmaer, og inkluderer kommuneadministrasjones timebruk.
  • Rådmann Jens Betsi har tidligere anslått at museet har behov for 2000 kvadratmeter gulvareral, og at et godt og framtidsrettet bygg vil koste minst hundre millioner kroner å bygge nytt.