Det fløt av felte furutrær rundt tjæremila da Nina Østlyngen besøkte Skillemoenfor en uke siden. KUVA NINA ØSTLYNGEN

Det fløt av felte furutrær rundt tjæremila da Nina Østlyngen besøkte Skillemoenfor en uke siden. KUVA NINA ØSTLYNGEN

.

Nina Østlyngen

Nina Østlyngen

Det var et trasig syn som møtte turgåer og kvenaktivist Nina Østlyngen for en uke siden.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Området rundt den rundt 400 år gamle tjæremila på Skillemo utenfor Alta har nemlig begynt å ta form som et anleggsområde.
– Da skjønte vi at «nå ryker mila», sier Nina Østlyngen som er aktiv i Alta Kvenforening.
– Det var veldig trist å se dette, for dette var jo en utrolig fin mil, sier hun.

Felt tømmer
Det var under en tur i området sammen med sin mann og hund at Østlyngen valgte å ta den gamle tjæremila i nærmere øyensyn.
– I hele skogsområdet rundt mila lå det felte trær, og jo nærmere mila vi kom, jo mer frykta vi at den var rasert. Heldigvis var den i hovedsak intakt da vi var der, men det var begynt å løsne litt av den fantastiske neveren rundt, forteller Østlyngen.
Til tross for at skogsområdet bar preg av anleggsarbeidet, sier Østlyngen at det nesten kunne virke som om arbeiderne har hatt respekt for det gamle kvenske kulturminnet.
– Det var fint at det ikke lå noen trær velta i selve mila. I tillegg var det ett tre rett ved mila som så ut som om det var spart, forteller hun.

Burde tatt mer hensyn
Det siste året har Alta Kvenforening og Norske Kveners Forbund jobbet med nebb og klør for å spare den utgravde tjæremila i Alta, men nå ser det altså ut til at saken er tapt.
– Hadde vi fått en ordentlig høring rundt saken, så kunne man kanskje flytta transformatorstasjonen som skal bygges på mila noen meter, og så få gjerdet inn og spart tjæremila, sier Nina Østlyngen.

Flere miler trues
Det skal ligge flere tjæremiler i skogsområdet på Skillemo, men også disse ødelegges når Statskog skal bygge den planlagte traseen mellom Balsfjord og Skaidi. I tillegg planlegger Alta Kommune ett nytt stort industriområde å Skillemo som vil berøre flere kjente tjæremiler.

 

Les også:

NKFs tjæremilbønn til statsråden

Avviser kvenenes tjæremilsklage

Tjæremilesaken i Alta: Askeladdens kamp mot trollet med ni hoder

Industriområde truer tjæremiler

Opplyste om tjæremila

Statsrådens svar om kvenske kulturminner

Tar opp tjæremilsaken i Stortinget

– Er det helt greit at et av de eldste kvenske kulturminnene blir ødelagt uten at kvenene blir konsultert eller hørt?

– Kunnskap og kartlegging er avgjørende

Møtte Statnett

La mila leve! ● Jättäkkää tervahauan rauhaan!

– Utgravning er viktig dokumentasjon

– Ta vare på kvenske/norskfinske kulturminner!

«La mila leve»

Starter bygningsarbeidet til sommeren

Framskynder byggingen med to år

– Dette er et overgrep ovenfor kvenene

– Hvorfor må de bygge på kulturminnet?

Samler troppene til armlenkegjeng

Prioriterer ikke befaring

– Dette er en viktig prinsippsak!

Gir ikke opp kampen

Ber om flytting av kraftstasjon

Kraftlinje raserer kvensk kulturminne