Se näjes tapattuu niin paljon Paaskiviikola tänä vuona ette Ruijan Kaijun pieni redaksuuni ei milhään kerkeä joka paikhaan. Siksi met toivoma apua! Tarvittema kuvia ja vähän tekstiä. Sie et tarvitte kirjoittaa niin paljon, mutta jotaki ajatuksii jostaki tapattumasta missä sie olet ollu myötä. KUVAT HEIDI NILIMA MONSEN

Se näjes tapattuu niin paljon Paaskiviikola tänä vuona ette Ruijan Kaijun pieni redaksuuni ei milhään kerkeä joka paikhaan. Siksi met toivoma apua! Tarvittema kuvia ja vähän tekstiä. Sie et tarvitte kirjoittaa niin paljon, mutta jotaki ajatuksii jostaki tapattumasta missä sie olet ollu myötä. KUVAT HEIDI NILIMA MONSEN

.

Oletko sie ajatellu osallistua kainun / kväänin kielen kurssile Naavuonossa tahi mennä kuuntelemhaan Julmaa eli TOSABBii? Ehkä/Piian sie halluut kuula ko Laila Lanes puhhuu Yykeän kvääniasutuksesta tai sjekata mitä Raisin markkinoila oon myytävänä tänä vuona? Aijotko sie viettää hauskan päivän perheen kans Törfossissa? Laulatko sie Kvääniäänissä eli Loistavassa?
Mitä tahansa sie teetkin: Met olema kiinostunheet sinun ottamista kuvista ja sinun meiningeistä / mielipitheistä Paaskiviikolta!
Se näjes tapattuu niin paljon Paaskiviikola tänä vuona ette Ruijan Kaijun pieni redaksuuni ei milhään kerkeä joka paikhaan. Siksi met toivoma apua! Tarvittema kuvia ja vähän tekstiä. Sie et tarvitte kirjoittaa niin paljon, mutta jotaki ajatuksii jostaki tapattumasta missä sie olet ollu myötä. Sie saatat kirjoittaat ruijaksi, kainuksi/kvääniksi, meänkielelä, suomeksi eli ruottiksi!
Jos kuvat ja teksti oon oikhein hyvät, met maksama palkkionki.
Ota kontaktii redaktööri Heidi Nilima Monsenhiin, eposti heidi@ruijan-kaiku.no tahi telefuuni 47556807.