«Hvor er Sametinget? Vi hører ikke et ord,» beklages det fra Nordkalottfolket. Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Nordkalottfolket med klar oppfordring.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Avverg koronadøden i næringslivet – Sametinget må bidra,» heter det i ei pressemelding fra partiet Nordkalottfolket, utsendt fredag 20. mars.

Partiet viser her til en situasjon ingen aner utfallet av, og mener at fordi samisk næringsliv og næringsliv i samiske områder er i en særstilling med mange mikrobedrifter, må Sametinget bidra. De skriver:

«Staten har nå vært på banen, har innført hjelpetiltak, og lover at mer vil komme. Men, hvor er Sametinget i denne sammenhengen? Vi hører ikke et ord. Dette til tross for at de fleste bedrifter i samiske områder kommer til å lide store tap, og allerede nå er det lett å se at mange konkurser vil komme.»

Partiet ønsker blant annet en omfordeling av midler hvor næringslivet får mer på bekostning av blant annet kulturinstitusjoner samt kutt også i administrative og møte- og reiserelaterte utgifter innad i Sametinget. Konkret ber Nordkalottfolket sistnevnte institusjon bidra med ulike krisepakker slik at næringslivet i nord kan overleve.