Koko Ruijan ensimäinsen kväänin kielen ja kulttuurin plaanan esitelthiin Tromsan fylkinsaalissa 14. februaarikuuta. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

.

– Met olema kaikki kväänit,  met olema kolmen kansan sekoitus, fylkinraati Willy Örnebakk sanoi ko Ruijan ensimäisen kväänin kielen ja kulttuurin plaanan esitelthiin Tromssassa 14. februarikuuta.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Työn aloitethiin nuoin vuosi aikkaa. Komunaali- ja moderniseeraamisdeparttementti oli antanu heile tähään työhöön 300 000 kruunuu.

Örnebakk oon ollu työn poliittisena johtaajana ja vieny työtä etheenpäin.

– Kväänikulttuurin oon stigmatiseerattu ja ruijalaiset oon painanheet sen alas sata vuotta. Tromssan fylkinkomuuni ja mie halluuma ottaa vasthuun  ja säilyttää ja kehittää pohjaisen kulttuurin kaikkii muotoi. Siksi met olema tehnheet tämän plaanan. Tämä oon ensimäinen  plaana minkä mikhään ruijalainen  viralinen hallitusorgaani tekkee kväänin kielen ja kulttuurin pääle, fylkinraati Örnebakk sanoi.

Plaanan moolina oon lisätä kainun kielen ja kulttuurin näkymistä ihmisten jokapäiväisessä elämässä: kouluissa, komuuniissa ja kulttuurielämässä.

Tromssan fylkinkomuuni käsittellee plaanan seuraavassa kokouksessa 14.-17. marsikuuta.

Troms først ute med handlingsplan for kvensk

 

Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næringi Troms. KUVA: LIISA KOIVULEHTO