Tidligere vegsjef for Nord-Norge, Torbjørn Naimak. (Foto: Arne Hauge)

 

NRK kveeni nå: Torbjørn Naimak «ut av skapet»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Nå har jeg tid å være kven, sier Torbjørn Naimak til NRK kveeni. Etter et hektisk og krevende arbeidsliv, bruker den tidligere vegsjefen i Nord-Norge nå sin pensjonisttilværelse til å engasjere seg i den kvenske saken, hvor han blant annet er styremedlem i Tromsø kvenforening – Tromssan kveeniseura.

– Jeg tror den kvenske innvandringen til Nord-Norge har hatt enormt stor betydning for oppbygging av landsdelen. Jeg vet ikke hvordan Nord-Norge ville vært i dag uten å ha fått det kvenske inn, sier eks-vegsjefen til NRK kveeni.

Les hele det åpenhjertige intervjuet her: Torbjørn Naimak «ut av skapet»